Ještě k patronu výsadkářů - sv. Michalovi

Začátky barevných fotografií. Dukla Prostějov, Francie, Fontainebleau 6/1974. Zleva V. Hynek, J. Kubík, N. Rusňák, I. Hoššo, J. Šlambor.

V roce 1974 byla Dukla Prostějov účastníkem neoficiálního vojenského mistrovství NATO ve Francii a Dukla Prostějov (I. Hoššo, V. Hynek, J. Kubík, J. Šlambor) obsadila II. místo za SSSR. Jako vojenští parašutisté, kteří absolvovali seskok nad Francii, byli zároveň oceněni ve Fontainebleau  (Fr.) 27. 6. 1974 očíslovaným fr. výsadkovým odznakem BPM (Brevet parachutiste militaire). J. Kubík vlastní odznak s číslem 358 076 (viz foto). Malý odskok k Fontainebleau. Ve městě asi 65 km jv. Paříže sídlí „francouzská vojenská Dukla“ – CNSD (Centre National des Sports de la Défense). Vojenskou službu tu absolvovali např. M. Platini, Z. Zidane, Y. Noah, A. Prost a další francouzští sportovci. Začátkem 90. let jsem měl možnost sledovat ranní „cvrkot“ v jídelně CNSD a odhadovat – to je gymnasta a to vzpěrač…  Ale zpět k odznaku BPM. Uděluje se od roku 1946, existuje 8 různých provedení – předvojenská příprava, pilot tandemu, operační seskoky…. až po instruktor INSCOR (min. 500 držitelů). Zvláštností je, že odznak BPM můžou získat po absolvování 6 seskoků i „neskákající“ jednotky a tak poslední čísla držitelů BPM překročily 705 000. Výsadková příprava a výcvik probíhá hlavně ve výsadkové škole (ETAP – Pau) už od roku 1953. Skáčou i posluchači vojenských škol, četníci a cizinecká legie.

 

 Klasick odznak BPM 6 seskokjpg

                                                     Klasický odznak BPM (6 seskoků)

 

 Reverz odznaku BPM 358 076 dritel Jindich Kubkjpg

 

                                       Reverz odznaku BPM č. 358 076 (držitel Jindřich Kubík)

Vážní zájemci najdou další informace v knize „Pozor, skáču veteráni“, Powerprint 2017, ISBN 978-80-7568-023-5. V VI. kapitole – „Slováci v légiach a cudzineckej légii“ se dočtete např. že: 2. výsadkový pluk CL je dislokován na Korzice. Paravýcvik je popsán na str. 155 – 156.

                                   

Odznak instruktora INSCORjpg

                                                         Odznak instruktora (INSCOR)

Zkratka BPM (Brevet parachutiste militaire) se dá volně přeložit jako osvědčení/třídnost vojenského parašutisty. Odznak je spojen s diplomem. I když se uděluje od roku 1946, zpětně bylo vydaných asi 10 000 odznaků. „Brevet č. 1“ je vydán na jméno kpt. Henry Sauvagnac, „Brevet č. 1 – instruktor“ – Fréderic Gaillé, oba příslušníci 601. GIA  –(Groupe d´Infanterie de l´Air) v Remeši a výsadkové školy v Avignon – Pujaut, prakticky zakladatelé výsadkového vojska ve Francii v roce 1936. (viz Liste des n° de Brevets parachutistes).  

 

                                                                  Vladimír Gajdoš, KVVV Plzeň

                                                                             vladgaj@gmail.com