Ještě ke Dni válečných veteránů...

Vážené kolegyně, kolegové.

Jak jsme Vás již informovali dne 15.11.2023 v blogu na našich webových stránkách v uplynulých dnech jsme se zúčastnili několika akcí, kterými jsme si připomenuli Den válečných veteránů. Dne 19.11.2022 k nim přibyla další, a to dobročinná akce v areálu střelnice GSA Prostějov s opravdu bohatým programem, o kterém jsme Vás taktéž informovali na našem webu. Z našeho KVV se jí mimo kol. Jakuba Koska dále zúčastnili kol. J. Kovář, kol. V.Ganzar, kol.J.Komínek, kol. P.Poledník.

 Co mě zaujalo:

·         Jsem velice rád, že jsem na této akci opět potkal maminku J. Koska, se kterou jsem v roce 2011 jako sekretář organizačního výboru Her V. letní olympiády dětí a mládeže ČR spolupracoval na její organizaci. Naše společná fotografie je uveřejněná ve „Fotogalerii“ na našem webu, adrese https//www.kvvprostejov.cz. ve složce Den veteránů 19.11.2022.

·         Další zajímavé fotografie umístěné v horní řadě „Fotogalerie“ v rubrice Den veteránů 19.11.2022 dokumentují výzbroj a výstroj ozbrojených složek v minulém období.

·         Využili jsme s kol.J.Kovářem možnost střelby z krátké zbraně a v naší interní soutěži nade mnou vyhrál pouze o 1 bod kol.J.Kovář.

·         Navázal jsem kontakt s kol.Tomášem Slámou, který mě informoval o aktivitách, jichž se zúčastňuje nebo se podílí na jejich organizaci.

·         Jak T.Sláma tak i P.Poledník se zúčastnili dne 13.11.2022 oslav Dne válečných veteránů v Londýně, kde si pochvalovali nejen jejich atmosféru, ale zejména vztah obyvatel Londýna k válečným veteránům, což dokumentují další fotografie ze složky Den veteránů 19.11.2022.

·         Děkuji autorům fotografií z oslav v Londýně kol. Tomáši Slámovi a Tomovi Doležalovi za jejich poskytnutí a souhlas s jejich uveřejněním.

·         Zájemcům o zhlédnutí delšího videa z oslav Dne válečných veteránů v Londýně doporučujeme odkaz

na youtube REMEMBRANCE DAY 2022  

          Kol.J.Ondrejčák

NMRS7730JPG