Jindřichohradečtí pokřtili knihu výsadkářské legendy

V pondělí 30. ledna se stal zcela zaplněný kinosál 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově Hradci místem, kde se konal první křest knihy Generace na padácích, jejímž autorem je podplukovník v.v. Petr Čejka. Toho zná většina současných i bývalých výsadkářů pod přezdívkou Čejen.

Křest nevšední knihy se uskutečnil v režii vojenského kaplana, nadporučíka Jana Valeše a za účasti velitele útvaru podplukovníka Jakuba Kábeleho. Přítomni byli spolu s autorem i další hosté, mezi nimiž nechyběl ani předseda Klubu výsadkových veteránů podplukovník Josef Maloň, který tuto funkci převzal v minulém roce právě od podplukovníka Čejky.

Podplukovník Kábele a vojenský kaplan spolu s hosty, kteří křtili knihu, jí popřáli, aby se všem čtenářům líbila, aby byla zdrojem inspirací a nechyběla v žádné výsadkářské knihovničce.

Po samotném křtu se v sále rozproudila beseda s autorem a od přítomných vojáků v sále padala celá řada dotazů na veselé i stinné stránky zachycené v poutavém vyprávění knihy. Autor se například přiznal, že svůj první seskok na padáku absolvoval už v necelých sedmnácti letech. Trpělivě odpovídal i na dotaz související s nejhorším zážitkem jeho výsadkářského života. Ten se týkal nejhoršího seskoku, kdy mu vrchlíkem padáku proletěl jeden z výsadkářů a po dramatických chvilkách oba tvrdě přistáli na jednom padáku. „ Víte, ale i tyhle okamžiky, na které do smrti nezapomenu, sloužily k tomu, abych se z té nelehké situace poučil a při dalším výcviku se zaměřil na to, aby k ní už nikdy nedošlo,“ uvedl Čejen.

Podplukovník Petr Čejka strávil v uniformě přes čtyřicet let a po celou tu dobu se věnoval práci s budoucími výsadkáři. Zakládal řadu výsadkových jednotek a je podepsán i pod vznikem útvaru v Chrudimi, dal základy těm, kteří dnes tvoří jádro 4. brigády rychlého nasazení, či nosí hrdě nášivku výsadkového pluku. Sám se vyznal se ze své lásky k červenému baretu, když hovořil o tvrdém výcviku, který je spojen s jeho získáním.

Při besedě několikrát padlo i jméno bývalého náčelníka Generálního štábu armádního generála Aleše Opaty, který také prošel výcvikem u Čejena. Ostatně i nově zvolený prezident generál Petr Pavel poznal nelehký výcvik vedený autorem knihy.

Je na místě poděkovat organizátorům velmi zdařilého křtu knihy, kteří v sále rozdali 111 výtisků neprodejné publikace. Její autor, podplukovník Čejka, do každé z nich přidal osobní věnování.

 

Miroslav Šindelář