Jindřichohradečtí výsadkoví veteráni navštívili expozice VHU v Praze

Více než čtyřicet účastníků zájezdu, který pro své členy připravil výbor Klubu výsadkových veteránů v Jindřichově Hradci, zavítalo v pondělí 23. ledna do hlavního města. Cílem pondělní cesty byla návštěva expozic Vojenského historického ústavu Praha v hlavním městě.

První zastávka patřila Armádnímu muzeu Praha, kde hosty z jižních Čech přivítal ředitel VHÚ brigádní generál Aleš Knížek. Ten také výsadkové veterány a jejich rodinné příslušníky provedl zrekonstruovaným muzeem, které patří ke světové špičce vojenského výstavnictví.
02 VHUjpg

Uvedl, že muzeum na pražském Vítkově vystavuje na 7500 vlastních originálních exponátů a pouze deset z nich je zapůjčených od soukromých sběratelů. Návštěvníci obdivovali nejen vystavené artefakty, ale také zdařilé řešení jednotlivých expozic v muzeu, kterým vydatně napomohla moderně řešená rekonstrukce muzea. Ocenili práci architektů, kteří citlivě zasáhli do díla svých předchůdců například tím, že proměnili dřívější otevřenou dvoranu v zakrytý prostor s průsvitnou střechou a vznikl tak úžasný velký sál.

Interaktivní prvky v jednotlivých odděleních muzea jistě i do budoucna zaujmou především mládež a děti. Snad nejpůsobivější částí expozice je ta, které návštěvníka vtáhne do zákopů bojiště 1. světové války. Reprodukované autentické hlasité nahrávky tady navozují skutečnou válečnou atmosféru a mnohého z nás imitující svištící střela či výbuch granátu donutil k přikrčení se při průchodu mezi expozicí.

Při loučení s průvodcem – brigádním generálem Alešem Knížkem, jenž vyšel výsadkovým veteránům vstříc i tím, že jim umožnil zavítat do muzea v pondělí, které je obvykle pro veřejnost zavíracím dnem, si většina z nás, účastníků zájezdu, slíbila, že se zanedlouho do muzea vrátí a projde si znovu celou trasu s vystavenými exponáty.

Z úpatí pražské hory Vítkova se poté Jindřichohradečtí vydali do Národního památníku hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Zde si prohlédli expozici Vojenského historického ústavu. V kryptě položením smutečního věnce uctili památku hrdinů, kteří zde 18. června 1942 po nerovném boji položili své mladé životy.

Závěr návštěvy muzejních expozic v Praze patřil pietnímu místu v Jízdárně ruzyňských kasáren. Právě zde si účastníci zájezdu připomněli období po příchodu Reinharda Heydricha v září 1941, které bylo plné poprav vedoucích představitelů domácího odboje.

Za velmi zdařilou akci jednoho z nejaktivnějších klubů výsadkových veteránů je třeba poděkovat organizátorům. Tedy předsedovi pplk. Josefu Maloňovi a především jeho předchůdci pplk. v.v. Petru Čejkovi.

Miroslav Šindelář