Křest Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov (2.2.2017)

Dne 31.1.2017 proběhl v síni tradic 601. skss a za účasti bývalých velitelů, členů KVV křest Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov.
Jak zdůraznil předseda KVV Prostějov ing.František Stavný „ Náš klub existuje už 27. rok a já chci poděkovat jeho zakladatelům, kteří zde sedí mezi námi, že tuto myšlenku, sdružit bývalé výsadkáře do spolku, přivedli do praxe. Za tato léta prokázal náš klub svoji opodstatněnost a životaschopnost, pořádáním různých akcí, hlavně dále rozvíjel tradice VÚ 8280 a dostal se do povědomí i široké civilní veřejnosti nejen v ČR, ale i v SR. Každý z nás, jak zde sedíme, přispěl svým dílem k rozvíjení těchto tradic a výbor našeho klubu si to uvědomuje. Proto, jako nejvyšší ocenění práce v klubech výsadkových veteránů ČR i SR, se rozhodl vydat a udělovat za vynikající vojenskou službu u výsadkových jednotek, jednotek speciálního a hloubkového průzkumu i jednotek speciálních sil, za aktívní a iniciativní práci v našich klubech, tento Zlatý odznak výsadkového veterána.“
Po samotném křestu Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov, který provedli zakladatelé KVV Prostějov ing.Jiří Hudský a PhDr. Josef Váňa, výbor KVV udělil Zlatý odznak 31 osobám z řad bývalých velitelů a aktivních členů KVV Prostějov. Součástí tohoto významného dne bylo položení kytice k pietnímu místu 601.skss a společné foto u památníku tohoto útvaru.
Kolega Jaroslav Ondrejčák

P.S. Členové KVV Prostějov – nositelé původního Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov mohou požádat výbor KVV Prostějov o tzv. „obměnu“, v rámci které obdrží nový Zlatý odznak VV KVV Prostějov na stuze. Pořizovací náklady v tomto případě hradí KVV Prostějov.
Ostatní KVV mohou, po splnění podmínek, navrhnout své členy na udělení Zlatého odznaku výboru KVV Prostějov. V tomto případě pořizovací náklady uhradí navrhovatel, to je příslušný Klub výsadkových veteránů.