KVV Jindřichův Hradec hodnotil uplynulý rok

Dne 7. 12. 2022 se na pozvání KVV Jindřichův Hradec zúčastnila delegace našeho výboru KVV jejich výroční členské schůze ve složení kol. Vladimír Ganzar, František Chudý, Jaroslav Kovář a kolegyně Iveta Skrbková. VČS se konala v prostorách 44. lmopr v Žižkových kasárnách, kde naši delegaci přivítal předseda KVV J. H., kol. Josef Maloň.

Program VČS hodnotíme pozitivně, především pro stručnost a účelnost řešení potřebných záležitostí. Kladně hodnotíme i účast, kdy ze 105 evidovaných, bylo přítomno 57 členů.

Na stolech bylo připraveno tradiční občerstvení připravené ženami jindřichohradeckého klubu. Večeře se podávala v jídelně 44. lmopr, před níž bylo pořízeno společné foto účastníků VČS.

V diskuzi za náš klub vystoupil kol. Ganzar, jinak bývalý příslušník VÚ J. Hradec. Ve svém příspěvku poděkoval za pozvání, pozdravil jednání jménem předsedy a členů výboru KVV Prostějov, pozval jindřichohradecké členy na naše akce konané v roce 2023, především na VČS, která se bude konat 25. února, dále na Memoriály zakladatelů VJ a vynálezce padáku a 1. ročník Memoriálu ppor. Mauera, plánovaných na 14. - 16. červen 2023.  Upozornil na změnu termínu Memoriálu plk. Mansfelda v soutěži ve střelbě dne 14. 9. 2023, který byl každoročně plánován na měsíc květen. V závěru kol. Ganzar popřál k nadcházejícím vánočním svátkům a do roku 2023 „Pevného výsadkového zdraví“.

 IMG_9819jpg VS JHradecjpg

Na závěr schůze nás čekalo milé „Překvapení“ od již bývalého předsedy, dnes od Čestného předsedy KVV J. Hradec, kol. Petra Čejky. Všem zúčastněným VČS věnoval a předal svou čtyřistastránkovou knihu s mnoha fotografiemi „ GENERACE NA PADÁCÍCH“, na které léta pracoval a která byla vydána letos v říjnu. Kniha popisuje 40 let ve výsadkových a průzkumných jednotkách ČSLA a AČR. Tuto zajímavou publikaci je možno objednat u Voj. historického ústavu, který knihu vydal a také v redakci A reportu.

 

Kol. F.Chudý a V.Ganzar