Memoriál plk.Františka Mansfelda ve střelbě z pistole 22.5.2015

Střelby KVV Prostějov, IV. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda 22. 5. 2015
Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 22. 5. 2015 náš KVV zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR ve Vrahovicích , IV. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda .
Soutěže se zúčastnilo celkem 141 střílejících, z toho 116 mužů, v kategorii I. z klubů výsadkových veteránů 64; 17 žen z nichž 13 soutěžilo za KVV; Za kategorii I. bylo vytvořeno 20 družstev po třech střelcích a 19 družstev soutěžících v kategorii II. – ostatní.
Z KVV ČR byly zastoupeny kluby, mimo prostějovského, klub liberecký, pražský, klub Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J.Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica a z největší dálky vážil cestu prvorozený syn plk. Františka Mansfelda, František Mansfeld jun., jež zastupoval KVV Prešov.
Účast slovenských klubů přijel podpořit i Prezident VV SR plk. Ing. Jozef Tuček, CSc.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily- 601. skss, 102. pzpr, ASO PV, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Mě.Policie PV, ZHS PV, Červené barety,
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika PV-Jan Stříteský, Pivovar U tří králů – Martin Krč, Vzdělávací institut PV – PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Klub 601. skss – Ing. Vladimír Ganzar, ZO Areál – Jan Forberger, Pol. ČR – nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan – Vladislav Papš, Medikom’s – Michal Konšel, ČSOB – Ing. Petr Němec , Česká pošta – Mgr. Oldřich Luger.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v.- Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský
a plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: za velitele 601. skss pplk. Ing. Tomáš Koutník, velitel 102. pzpr pplk. René Sabela , velitel POŠ pplk. MUDr. Vladimír Uherek . Mezi hosty jsme přivítali vedoucího úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavla Nováka, ředitele MP PV Mgr. Jana Nage a Řediteli úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefa Nováka, předsedy slovenských reg. KVV kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, Jaroslava Chromka, Josefa Krauseho a Jaromíra Čermáka.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda KVV Prostějov a Ředitel soutěže kol. Jindřich Čtverák, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Po krátkém rozboru Propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a Řídícím střelby armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže a to nijak jinak než prvním výstřelem , který vyšel s pistole paní Mansfeldové a druhým výstřelem z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni a patří poděkování všem z organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR i ZO Areálu. Poděkování také patří Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc pro zorganizování soutěže.
A co nás všechny hlavně zajímalo byly výsledky, umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva – ostatní a kategorie ženy – jednotlivkyně.
V kat. hosté, zvítězil nprap. Mgr. Aleš Nadymáček - PČR, na 2. místě se umístil prap. Bc. Pavel Letovanec – 601. skss a 3. místo obsadil Jaromír Chromek – KVV Liberec.
Kat. I. jednotlivci muži: 1. místo- Vladimír Borovička – KVV Luštěnice, 2. místo – Jozef Dolník –KVV B. Bystrica, 3. místo - Pavel Břeský - KVV Praha.
Kat. I. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo KVV Praha, ve složení – Milan Vašek, Pavel Břeský a Stanislav Lacina Na 2. místě družstvo KVV Liberec, ve složení – Jaroslav Chromek, Stanislav Dohnal a Petr Müller
Na 3. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve složení – Vladimír Kavický, Jozef Dolník a Eva Dolníková
Kat. II. jednotlivci muži: 1. místo – Jan T – 601. skss , 2. místo – Karel Klváček – 102. pzpr,
3. místo - Patrik Beneš - POŠ PV.
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo MP PV ve složení – Jan Svozil, Jiří Provaz, Radim Spáčil
Na 2. místě se umístilo družstvo 102. pzpr ve složení – Filip Richter, Karel Klváček, Tomáš Bürgl
Na 3. místě se umístilo družstvo 601. skss
Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo-Marie Řehořová – KVV Prostějov, 2. místo – Eva Dolníková – KVV B. Bystrica, 3. místo – Pavla Sekaninová – Mechanika Prostějov
Kat. absolutní vítěz – Jan T - 601. skss
IV. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na příští, pátý.
kol. František Chudý