Memoriál plk.Fr.Mansfelda ve střelbě z pistole (16.5.2014)

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 16. 5. 2014 náš KVV za finanční pomoci Statutárního města Prostějova a partnera pořadatele VoZP, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock-17 na střelnici Policie ČR ve Vrahovicích , „III. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda“ .
Soutěže se zúčastnilo celkem 155 střílejících , z toho 128 mužů a 27 žen. Za KVV soutěžilo 75 mužů a 17 žen. Za kategorii I. , tedy za KVV soutěžilo 23 družstev po třech střelcích a 17 družstev soutěžících v kategorii II. – ostatní.
Z KVV ČR byly zastoupeny kluby: Prostějov,Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, Brno a J. Hradec
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava a B. Bystrice; z největší dálky pak vážil cestu syn plk. Františka Mansfelda, František Mansfeld jun., jež zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, ASO DUKLA PV, POŠ PV, Klub 601. skupina speciálních sil, z.s., Policie ČR, Městská Policie PV, Magistrát PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: Statutární Magistrát města Prostějova, VoZP ČR, JUDr. Ladislav Sliva, Mgr. Bc. Oldřich Luger, Mechanika PV-Jan Stříteský, Pivovar U Tří Králů – Martin Krč, Vzdělávací institut PV – Jaroslav Moravec, Fa Koňař – Josef Koňař, ZO Areál – Jan Forberger, Pol. ČR – nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan – Vladislav Papš, Medicom’s – Michal Konšel, Poštovní spořitelna – Ing. Petr Němec , DT – Výh. a Stroj. a.s.-Petr Těhník
Pozvání na naše soutěžení přijal také Primátor města Prostějova pan Miroslav Pišťák, který byl přítomnými přivítán hlasitým potleskem.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v v.- Ing. Jindřich Starý, plk. v.v.Ing. František Stavný, plk.gšt.v.v.Ing. Luděk Skácel, plk.gšt.v.z. Ing. Josef Trojan a genmjr. Ing. Milan Kovanda.
Aktivní účastí podpořili naše klání současní velitelé útvarů prostějovské posádky, velitel 601. skss plk. Ing. Karel Řehka, který po krátkém proslovu se svým vrchním praporčíkem předali kytici paní Věře Mansfeldové, zaštiťující osobností střelecké soutěže.
Samozřejmostí je pro nás poděkování za účast i dalším hostům – mjr Ing. Malátovi - zast. velitele 102. pzpr , pplk. MUDr. Martinu Pokorákovi - veliteli POŠ PV, Ing. Jiřímu Šafandovi - vel. ASO DUKLA PV,
Vedoucímu úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavlu Novákovi, řediteli MP PV Mgr. Janu Nagymu a Řediteli úz. odd. HZS PV plk. Ing. Jozefu Novákovi.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda KVV Prostějov a ředitel soutěže kol.Ing. Jindřich Čtverák, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové.
Po krátkém rozboru Propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a Řídícím střelby střeleckým odborníkem 601. skss, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže prvním výstřelem z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Kladně hodnotíme bezchybný průběh střeleb, nedošlo k sebemenším problémům, či dokonce ke zranění a to hlavně zásluhou armádních odborníků z 601. skss , kteří střelbu řídili.
Také ostatní zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni a patří poděkování všem kolegům z organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR i ZO Areálu.
A co nás všechny hlavně zajímalo byly výsledky, umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté ; kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva – ostatní a kategorie ženy – jednotlivkyně.
V kat. hosté, zvítězil mjr. Ing. Václav Malát– 102 pzpr, na 2. místě se umístil Mgr. Jan Nagy-MP a 3. místo obsadil Dušan Hric – předseda KVV Holešov.
Kat. I. jednotlivci muži: 1. místo- František Chudý – KVV Prostějov, 2. místo – Vladislav Borovička - KVV Luštěnice, 3. místo – Stanislav Veselý, taktéž z KVV Luštěnice
Kat. I. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo KVV Prostějov, ve složení – Rudolf Zapletal, Jaroslav Ondrejčák
a František Chudý
Na 2. místě družstvo KVV Liberec ve složení – Jaroslav Chromek, Stanislav Dohnal a Petr Müller
Na 3. místě družstvo KVV Praha, ve složení – Milan Vašek, Pavel Břeský a Stanislav Lacina
Kat. II. jednotlivci muži: 1. místo – Radovan Kluka-PČR PV, 2. místo –mjr. Ing. Vojtěch Kaprál-601. skss,
3. místo – Tomáš Smečka - střel . klub ZO Areál
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo PČR ve složení – Aleš Nadymáček, Radovan Kluka, Jan Grmolenský
Na 2. místě se umístilo družstvo Střel. Klubu ZO Areál ve složení – Tomáš Smečka, Květoslav Frodl, Eva Frýbortová
Na 3. místě se umístilo družstvo přísl. 601. skss
Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo - Eva Dolníková - KVV B. Bystrica, 2. místo – Eva Frýbortová - střel. klub ZO Areál, 3. místo – Soňa Holíková – KVV Prostějov
Kat. absolutní vítěz – Radovan Kluka – PČR
Střelby vyšly, nevyšlo nám však počasí. Zadrhlo se nám závěrečné vyhodnocení, kde se z technických důvodů časově prodloužila doba konečného vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Soutěžícím i hostům se za toto zdržení omlouváme. Pro případné další ročníky zvolíme jiný systém vyhodnocení.
Celkové hodnocení střelecké soutěže je prezentováno na web-stránkách KVV Prostějov: kvvprostejov.wgz.cz, v rubrice "Branné hry a soutěže VV". Ve "Fotogalerii" si můžete prohlédnout obrazovou reportáž od Jardy Kováře.

kol. František Chudý