Na naše hrdiny nezapomínáme

Dne 18. 6. 2023 se výsadkoví veteráni zúčastnili tradičního pietního aktu u chrámu svatých Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, kde si v neděli dopoledne připomněli československé výsadkáře, kteří v těchto místech po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha před 81 lety zemřeli po boji s nacistickou přesilou.
Z KVV Prostějov se zúčastnili kol. František Chudý, Aleš a Zdeňka Denerovi, František Dvořák, Jaroslav Kovář, Stanislav Ptáček, Eduard Grezl, Anna Malíková, Pavel Podešva.
V Praze se k nám připojil předseda našeho KVV kol. Ondrej Páleník.
KVV Olomouc zastupoval jeho předseda Jan Havlíček a Zdeněk Vízek, KVV Holešov kol. Dušan Hric, Zdeňka Hricová, Luděk Folkner, František Vyhlídal.

Akci byla přítomna ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v doprovodu politiků, senátora Parlamentu ČR Pavla Fischera, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Olgy Richterové, ministra dopravy Martina Kupky, náčelníka GŠ AČR genpor. Karla Řehky a jeho zástupce genpor. Miroslava Hlaváče, britského velvyslance, jeho excelence Matta Fielda. Společně se zúčastnili od 10:00 panychidy v pravoslavném chrámu sv. Cyrila
a Metoděje, v jehož kryptě gestapo před 81 lety našlo úkryt sedmi výsadkářů po zradě dalšího parašutisty Karla Čurdy. Lidé se pomodlili za "duše padlých vojáků, umučených členů protinacistického odboje i za všechny oběti heydrichiády".…………………………………    
Bohoslužby si vyslechli a za parašutisty zapálili svíčky kromě Pavla Fischera a Jany Černochové také další činitelé, mezi které patřil i genpor. Ing. Ondrej Páleník, MBA. Díky němu se podařilo zajistit i účast našeho fotografa kol. J. Kováře na této části piety, jehož fotografie můžete zhlédnout v rubrice "Fotogalerie" na našich webových stránkách. ………………………………………………
Bezprostředně po bohoslužbě se zástupci vlády, Senátu, Sněmovny, pražského magistrátu, armády či dalších bezpečnostních složek přesunuli před chrám, kde se uskutečnil pietní akt. Věnce a květiny účastníci každý rok v tento den kladou k otvoru do krypty, na němž jsou dodnes viditelné stopy střel, kterými se nacisté snažili zlikvidovat československé vojáky. Květiny za KVV Prostějov položili předseda KVV Prostějov kol. Ondrej Páleník, František Chudý a Stanislav Ptáček. ………………………………………………………………………
Díky kol. Ondreji Páleníkovi jsme pak odešli na oběd do blízké „Plzeňské restaurace
u Sedlerů“, kde nám výborně chutnalo. Obsluha byla rychlá, příjemná a oběd chutný, výtečný za přiměřenou cenu. Následně jsme se autobusem přesunuli na parkoviště Národního památníku na Vítkově. Pěšky, za slunečného počasí, jsme došli do Historického vojenského muzea, kde jsme zhlédli velmi moderně pojatou multimediální expozici (dotykové panely, hry a kvízy pro děti, zvukový, obrazový i dýmovnicový doprovod, dobové záběry, ukázky z dokumentů, …) výstavy z historie vojenství. Nechybělo ani posezení na občerstvení v kavárně ve 3. patře budovy VHÚ.

astnci zjezdujpg

Po zhlédnutí výstavy jsme odjeli do Prostějova.

Závěrem chceme poděkovat velení 601. skss za poskytnutí autobusu k naší účasti na tomto významném pietním aktu v Praze. Výsadkoví veteráni si připomněli nejen odvahu sedmi padlých mužů, ale i památku jejich spolupracovníků a dalších obětí nacistického teroru
v tehdejším protektorátu. ………………………………………………………………………

kol. Aleš a Zdeňka Denerovi