Odhalení Památníku prostějovského letectví

Myšlenka vybudovat Památník prostějovského letectví vznikla na radnici asi před dvěma a půl léty.  

Přišli s ní radní Miloš Sklenka a veteráni Svazu letců. Na pozvání primátora statutárního města Prostějova, pana Mgr. Františka Jury, proběhlo za hojné účasti hostů, dne 16.9. 2022, slavnostní odhalení Památníku na místě víc než symbolickém, kudy denně jezdili letci i výsadkáři do práce.

Místo Památníku bylo vybráno velmi citlivě. Kdokoliv se zde může zastavit a zamyslet se nad dlouhou historií letectví a parašutizmu v Prostějově.

  Slavnostní akt byl zahájen kolegou Michalem Muchou, který přivítal pana primátora s jeho náměstky, bývalého primátora a našeho čestného člena Miroslava Pišťáka, veterány Svazu letců, velitele prostějovských útvarů s jejich vrchními praporčíky, vrchního praporčíka NATO pana Matterse (Canada), velitele a příslušníky ASO Dukla Prostějov, členy našeho KVV a představitele aeroklubů v Prostějově a Mostkovicích.

Úvodní slovo pronesl primátor města Mgr. Jura, ve kterém zvýraznil historii letectví a parašutizmu v Prostějově od r. 1925, kdy vznikla Elementární škola letectví v Prostějově.

untitled-2323jpg

Po odhalení Památníku promluvili představitel Svazu letců, bývalí velitelé VÚ 9333 (51.vrtulníkový pluk) a zástupci sportovního létání. Všichni ocenili záslužnou myšlenku odhalení tohoto Památníku jako poděkování města Prostějova letcům a výsadkářům za jejich věrnou službu a reprezentaci města.

Na závěr aktu primátor pan Mgr. Jura pozval přítomné na slavnostní oběd do Národního domu.

Ostatní fotografie  Jaroslava Kováře ze slavnostního aktu můžete zhlédnout v rubrice "Fotogalerie". 

Kol. Stavný