Odhalení památníku ve Stráži pod Ralskem (15.10.2016)

Delegace našeho KVV ve složení kol. ing.Starý, kol.Řepka, kol.Hájek, kol.Chudý, kol.Ondrejčák, kol.Mucha a kol.Kovář se dne 14.10.2016 zúčastnila pietního aktu – Odhalení památníku ve Stráži pod Ralskem. Význam tohoto aktu podtrhla účast hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, velvyslance státu Izrael Garyho Korena, zástupců samosprávy, KVV Liberec a Československé obce legionářské i účast plk.v.v. Ludvíka Sochora syna genmjr. A.Sochora. Ideu památníku na počest všem, kteří položili základy poválečného výsadkového vojska československé armády a všem, kdož pomohli vybojovat svobodu a nezávislost státu Izrael zpracoval Vojenský historický ústav. Na jeho realizaci se přímo podíleli členové KVV Liberec pod vedením kol.Jaroslava Chromka, zejména kol. Miroslav Macák. K vybudování památníku přispěl finančně i KVV Prostějov, KVV Holešov a kol. Jeremiáš z KVV Prostějov, který vytvořil pamětní desku památníku. Ve svém vystoupení jeho excelence Gary Koren ocenil podíl čs. výsadkářů na výcviku a všestranné přípravě vojenských specialistů Izraele a vyzdvihl zejména zásluhy Hrdiny SSSR genmjr. Antonína Sochora na vybudování izraelské armády. Ve Stráži pod Ralskem byl tehdy velitelem výcviku speciálních jednotek HAGANA. Během několikaměsíční přípravy vybudoval dvě perfektně vycvičené brigády, s nimiž pak odletěl do Izraele, kde dále působil ve funkci poradce operační správy izraelské armády.
Odhalení tohoto památníku plně zapadá do příprav 70. výročí vzniku výsadkových jednotek tehdejší československé armády, které si připomeneme v příštím roce. Součástí naší účasti byla i prohlídka muzea ve Stráži pod Ralskem, kde je díky KVV Liberec a to zejména kol. Miroslava Macáka, vybudovaná část věnovaná vzniku a historii výsadkových jednotek v této oblasti.
Čest, uznání a dík patří nejen válečným hrdinům, ale i všem, kteří se podíleli na vzniku čs. výsadkových jednotek.