Para skupina STAS

Původní určení skupiny bylo však poněkud jinde. Prostor bojové činnosti skupiny byl v oblasti Polička – Žďár nad Sázavou, který je vzdálen asi 150 kilometrů na severovýchod. Průzkumníky čekal dlouhý pochod.

Klub výsadkových veteránů generála R. S. Krzáka, který působí při 44. lehkém motorizovaném praporu v Jindřichově Hradci, zorganizoval v sobotu 24. února, spolu s místními občany vzpomínkové setkání. Konalo se u pomníku Svobody, nedaleko domu, ve kterém v roce 1945 místní občan Josef Tůma poskytl parašutistům útočiště.

Skupina seskočila ve složení tří výsadkářů slovenské národnosti. Všichni tři byli ve věku 24 let.

Velitel - Štefan Bandúr, radista - Emil Šimko, průzkumník - Ján Velík. Jejich životní osudy se podobají jako vejce vejci. Narozeni v roce 1921, povoláni do Slovenské armády a odesláni na frontu proti Rudé armádě. V průběhu bojů u Melitopole, přeběhli a dostali se do zajetí. Ze zajateckého tábora v Usmani, vedla jejich cesta ke 2. čs paradesantní brigádě v Jefremově. Po vykonání základního výcviku byli přemístěni, už jako vybraní výsadkáři k rotě zvláštního určení, do výcvikového střediska nedaleko od Moskvy. Stali se příslušníky hloubkového průzkumu, v dispozici Zpravodajské správy GŠ RA.

 IMG_3303jpg

Vzpomínkového setkání se zúčastnili pozvaní hosté, paní Rysová – dcera Emila Šimka se svojí dcerou Lucií a Jan a Petr Velíkovi – synové Jana Velíka s rodinami. Po krátké vzpomínce, při které byly položeny kytice u pomníku a připomenuty osudy výsadkářů, pozval všechny zúčastněné starosta Heřmanče pan Zdeněk Mayer, k posezení ve společenské místnosti obce. V přátelské atmosféře zazněla řada vzpomínek a také pozvání na setkání k osmdesátému výročí za rok.

Kol. Petr Čejka


P.S. Z archivu kol. F.Stavného uveřejňujeme fotografii z jeho vskutku historického setkání s velitelem skupiny STAS Štefanem Bandúrem v roce 1982.

 Setkn s velitelem vsadku STAS - 1982 - Vysoinajpg