Pietní akt u hrobu gen. Karla Palečka v Plzni

Dne 10. 3. 2023 se uskutečnil Pietní akt u hrobu zakladatele výsadkových vojsk v ČSR a také prvního výs. generála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt k 61. výročí úmrtí gen. Karla Palečka organizoval KVV gen. Karla Palečka Plzeň v čele s jeho předsedou kol. Ladislavem Slivou.               Pietního aktu mimo 102. pzpr a plzeňského KVV, se zúčastnili kolegové z klubů výsadkových veteránů z Prahy, Holešova, Chrudimi, Jindřichova Hradce, Olomouce, Písku a Hradce Králové. Za náš klub se zúčastnili kol. Dvořák Fr., Chudý Fr., Kovář J., Kroul Fr. a kolegyně Iveta Skrbková.    

Předseda KVV Plzeň, kol. Sliva přivítal všechny přítomné kolegyně a kolegy a další vzácné hosty – zástupce Krajského voj. velitelství Plzeň a ČSOL. Následně byly položeny věnce a kytice zúčastněnými kluby i 102. pzpr.

Kol. Sliva ve svém proslovu ve stručnosti popsal životní pochod gen. Palečka od jeho mládí, přes 1., 2. světovou válku i dobu poválečnou. Zdůraznil jeho úkol při vzniku výsadkových jednotek v r. 1947 po obnově poválečného Československa. V proslovu kol. Sliva neopomněl vzpomenout instalaci pamětní desky na rodném domu gen. Karla Palečka na Mikulášském náměstí v Plzni, kterou vytvořil náš bývalý člen, kameník a rytec, kol. Viktor Jeremiáš (†2018).

Předseda KVV Plzeň, kol. Láďa Sliva využil pietního aktu k udělení pamětního kříže gen. Karla Palečka, který předal veliteli 102. pzpr., pplk. gšt. Ing. Gustavu Lakošovi.

Po ukončení pietního aktu na hřbitově, nás všechny zúčastněné předseda KVV Plzeň se svými kolegy příjemně překvapil, tak jak to plzeňští kolegové dělají každý rok při této akci. Tentokrát zabezpečili exkurzi v podniku Bohemia sekt ve Starém Plzenci, kde mimo prohlídky podniku a výroby sektu jsme měli možnost několik druhů sektů i ochutnat.

Vzpomínkový pietní akt byl pak ukončen společenským posezením s obědem ve Staroplzenecké restauraci.

 

kol. Fr. Chudý , foto – kol. J. Kovář

 Další fotografie z tohoto pietního aktu můžete zhlédnout v rubrice "Fotogalerie".