Pietní akt u hrobu gen. Karla Palečka v Plzni dne 12.3.2022

Pietní akt u hrobu gen. Karla Palečka v Plzni

Dne 12. 3. 2022 proběhl pietní akt u hrobu zakladatele výsadkových vojsk v ČSR a také prvního výs. generála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt k 60. výročí úmrtí gen. Karla Palečka organizoval KVV gen. Karla Palečka Plzeň v čele s jeho předsedou kol. Ladislavem Slivou a 102. pzpr, za účasti velitele pplk. gšt. Ing. Pavla Hriníka a dalších příslušníků 102. pzpr, který ve svém názvu nese jméno gen. Karla Palečka. Pietního aktu mimo plzeňského, se zúčastnily KVV z Liberce, Holešova, Chrudimi, Jindřichova Hradce, Olomouce, Písku a Klatov. Za náš klub se zúčastnil kol. Dvořák František, Chudý František, Komínek Jan, Kovář Jaroslav, Kroul František a Mucha Michal.

Předseda KVV Plzeň, kol. Sliva přivítal všechny přítomné, kolegyně a kolegy a další vzácné hosty, mezi jinými tajemníka statutárního města Plzně Mgr. Václava Váchala, velitele 601. skss plk. gšt. Ing. Tomáše Skácela, za PČR plk. Mgr. Radka Karlíka vel. pořádkové policie Plzeňského kraje, válečného veterána Vojenské policie z Iráku kpt. Ing. Zbyňka Vejsadu a předsedu Leteckého historického klubu Václava Tomana.
Pietní akt pak pokračoval odhalením nové pamětní desky na náhrobku, bývalým předsedou KVV Plzeň, kol. Mílou Jeřábkem, který se zvlášť zasadil o vznik pietního místa v roce 2003. O čestný hrob se vzorně starají a na rekonstrukci se podíleli hlavně Jirka Svoboda a Jindra Fencl.
Následně kol. Sliva vyzval přítomné k uctění památky gen. Palečka, ale i ostatních kolegyň a kolegů, kteří odešli do „výsadkového nebe“, minutou ticha za zvuku večerky a přeletu vrtulníku, nato pak položením věnců a kytic.
Kol. Sliva ve svém proslovu ve stručnosti popsal životní pochod gen. Palečka od jeho mládí, doby válečné, kde se zařadil do výcviku a pak řízení činnosti diverzních výsadkových skupin v Anglii, až do strastiplné pouti v dobách poválečných. V proslovu kol. Slivy také zazněla připomínka k instalaci pamětní desky na domu gen. Karla Palečky na Mikulášském náměstí, a my připomínáme, že tuto desku vytvořil náš člen, kol. Viktor Jeremiáš, který již také není mezi námi.
Předseda KVV Plzeň, kol. Láďa Sliva využil pietního aktu k udělení pamětních křížů gen. Karla Palečka, které předal předsedům KVV, kol. Petru Čejkovi, Dušanu Hricovi, Pavlu Valentovi a vrchnímu praporčíku 102. pzpr, prap. Jiřímu Kašparovi.
Kol. Michal Mucha pak za Červené barety předal pamětní odznak na stuze:
Zástupci statutárního města Plzeň, KVV gen. Karla Palečka Plzeň a 102. pzpr Prostějov.
Vzpomínkový pietní akt byl pak ukončen společenským posezením s občerstvením v hotelu Panorama, které připravil KVV Plzeň gen. Karla Palečka.
Kol. František Chudý

Na odkazu https://eu:zonerama.com/jardakov/91025 můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z této akce.