Pietní akt v Šumicích dne 29.4.2022

Pietní akt v Šumicích

Při příležitosti 77. výročí osvobození ŠUMIC zavítal do naší obce rada velvyslanectví RUMUNSKA pan Valerica Bojian spolu se zástupci vzdušných a pozemních sil rumunské armády, aby uctili památku rumunských hrdinů, kteří v roce 1945 položili své životy při osvobozování naší obce. Spolu s nimi taky přijel pan PhDr. Emil Voráček, DrSc. z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Po položení květin k pomníku rumunských osvoboditelů krátce poděkovali panu starostovi ing. Josefu Jančářovi, též místostarostovi panu Václavu Markovi za péči, kterou obec ŠUMICE věnuje památce rumunských občanů. Na závěr návštěvy obdrželi hosté na památku malý dárek v podobě pravé šumické slivovice, za kterou také upřímně poděkovali. Na organizaci této akce se podílel člen našeho KVV kol. Stanislav Ptáček.

Kol. Stanislav Ptáček