Poděkování

Výbor Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s., vyslovuje velké poděkování Magistrátu statutárního města Prostějova, v čele s paní primátorkou RNDr. Alenou Raškovou, všem radním i našemu čestnému členovi kol. Miroslavu Pišťákovi, za účinnou pomoc a spolupráci při zabezpečování našich společenských, kulturních i sportovních akcí v roce 2016, o kterých pravidelně informujeme na našich web stránkách www.kvvprostejov.wgz.cz.
V příštím roce uplyne 70 let od vzniku výsadkových jednotek a s nadějí budeme očekávat, že nám i tentokrát město výsadkářů pomůže toto naše jubileum důstojně připravit a spolu s našimi členy i příznivci oslavit a tím přispět k rozvoji bohatých výsadkových tradic v našem městě.
Všichni výsadkoví veteráni přejí Prostějovanům úspěšný rok 2017, pevné výsadkové zdraví a vždy modré nebe nad hlavou.
Ing. František Stavný – předseda KVV Prostějov