Pozvánka

 

Vážené kolegyně, kolegové,
dle plánu na měsíc květen Vám zasíláme Pozvánku na setkání s kol. Karlem Klínovským. Zájemce žádáme o zpětnou vazbu na níže uvedený kontakt kol.V.Ganzara  email: v.ganzar@gmail.com.  Do 10. 5. oznamte zda se zúčastníte a pokud ano, napište č. OP pro zabezpečení vstupu do kasáren. V prostoru kasáren bude zabezpečeno i parkování os. vozidel.
Na setkání s vámi se těší Karel i výbor KVV.

 

Ing. Vladimír GANZAR

 mobilní číslo: +420 606 530 304

 email: v.ganzar@gmail.com

 webové stránky: www.nadacnifondspecialnichsil.cz

 webové stránky: www.kvvprostejov.cz