Pozvánka na "STRETNUTIE VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV SR a ČR

Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s.

Pozvánka

Vážené kolegyně a kolegové našeho klubu. Naši slovenští přátelé, výsadkoví veteráni, pořádají v Trenčíně významnou akci, „Stretnutie vojenských výsadkárov SR a ČR“, o které jste byli mailovou poštou nedávno informováni. Je samozřejmě možné, využít pozvání slovenského KVV individuálně. Náš výbor je ovšem přesvědčen, že je vhodné vyslat z řady důvodů k našim přátelům reprezentativní (rozuměj dostatečně početnou) delegaci. Zajistil proto autobus, který zásadní problém-dopravu řeší. Výbor rovněž schválil úhradu části nákladů, které stanovil pořadatel. Chci Vás tímto zdvořile požádat o Vaši účast na této jednodenní zajímavé a atraktivní, prestižní akci. Omlouvám se, že nedáváme příliš času na rozmyšlenou, ale jsme tlačeni časem. Předem děkuji za vstřícnost. Potřebné informace jsou uvedeny níže:

 • Název akce:                                 „Stretnutie vojenských výsadkárov SR a ČR“
 •  Termín a místo konání:               24. září 2022 (sobota), Trenčín
 •  Doprava: zajištěna KVV,           autobus
 • Vklad pořadatele: 30,-€ / osoba (z toho 10,-€ uhradí členovi klubu spolek KVV PV);
 • Výše a způsob platby účastníka zájezdu: 20,- osobně v autobuse vedoucímu zájezdu;

důležité: platbu je nutné provést v měně € ! (Je vhodné mít alespoň několik -€ v rezervě).

Organizační pokyny:

 •  Odjezd autobusu: 24. 9. 2022 / 05:00 hod. od budovy posádkové ubytovny, Letecká kasárna PV;
 • Příjezd: večerní hodiny, zastávky budou upřesněny po dohodě s vedoucím zájezdu;
 • Pojištění zájezdu: nepovinné, doporučujeme sjednat (jde max o desítky Kč);
 • Ústroj pro slavnostní nástup: klubová, nebo tričko se znakem KVV PV- šedé);
 • Stravování/vstupné: oběd + občerstvení zajištěno pořadatelem, vstupné na trenčínský hrad rovněž;
 •  Program akce: přikládám výtah hlavních bodů, blíže v již zaslané informaci, nebo kontaktní mail / tel. kol. Ondrejčáka;

10:00 slavnostní nástup; 12:00 oběd; 14:00 odhalení pamětní desky Jozefa Gabčíka /Antropoid/; 16:00 prohlídka hradu; 19:00 společné posezení.

Důležité:

 • s pořadatelem je domluvena úprava přihlašovacích podmínek tak, že přihlášení účastníků provede hromadně KVV PV, a to v termínu do 16. 9. 2022; Z toho vyplývá následující organizační opatření ve vztahu k přihlášení:
 • člen KVV-zájemce se závazně přihlásí mailem, nebo telefonicky (kontakty viz níže) a sdělí údaje požadované (v souladu s GDPR) pořadatelem, a to nejpozději do 14. 9. 2022/16:00 hod. (středa);
 • Pořadatelem požadované osobní údaje: hodnost, titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, organizace (klub), kontaktní mail + tel.;
 •  Pokud se již někdo přihlásil jednotlivě, prosím o předání této informace kol. Ondrejčákovi;
 •  Kontaktní údaje pro přihlášení a informace:
 • Jaroslav Ondrejčák, Tel.: +420 724 268 193;                

                mail: j.ondrejcak@seznam.cz

Děkuji, těším se na setkání.

                      Kol. Ondrej Páleník, 

                       předseda KVV PV

V Prostějově dne 3. září 2022