Pozvánka na zájezd na hrad Helfštýn a zámek Kunín

Pozvnka na zjezd Helftnjpg

Zřícenina hradu Helfštýn u Týna nad Bečvou v okrese Přerov je od roku 1963 chráněna jako kulturní památka ČR. Hrad byl založen na počátku čtrnáctého století. K jeho významnému rozšíření došlo nejpozději na přelomu čtrnáctého a patnáctého století, kdy patřil pánům z Kravař. Další rozsáhlou pozdně gotickou přestavbu prováděli Pernštejnové od poslední čtvrtiny patnáctého století. Posledním rodem, který na hradě sídlil, se stali Bruntálští z Vrbna, za nichž byl dokončen rozsáhlý renesanční palác. Na počátku třicetileté války byl hrad krátce obsazen stavovským vojskem, ale později na něm sídlila císařská posádka, která odolala dvěma obléháním. V pozdějších dobách byl hrad využíván již jen k vojenským účelům a od druhé poloviny osmnáctého století chátral. V polovině devatenáctého století proběhly první úpravy, jejichž cílem bylo zpřístupnění zříceniny návštěvníkům a pořádání kulturních akcí. Památkové úpravy ze druhé poloviny dvacátého století narušily historický vzhled a přizpůsobily zříceninu pro potřeby každoročního setkání uměleckých kovářů Hefaiston.
Zámek Kunín vznikl na místě staré renesanční tvrze z konce 16. století, která byla postavena v místech bývalého dědičného rychtářství rodiny Berbeků z Kunwaldu. Jejím budovatelem byl Jan Cetryš z Kynšperka, tvrz pak náležela jeho polským příbuzným Redernům. V roce 1661 panství zakoupil hrabě Gabriel Serrenyi, sňatkem Magdalény Thunové s hrabětem Františkem Josefem Serrenyim tvrz po její smrti přešla na její sestru hraběnku Marii Eleonoru Thunovou, provdanou za knížete Antonína Floriana z Lichtensteinu. Dnešní barokní podoba zámku vznikla během přestavby tvrze v letech 1725–1734 podle projektu slavného vídeňského architekta Jana Lukáše Hildebrandta. 11. 7. 2024