Pred piatimi rokmi vznikol Miestny klub vojenských výsadkárov SR v Zlatých Moravciach.

Včera, 21.01.2023 si to jeho členovia a ich hostia pripomenuli na Výročnej členskej schôdzi. Vďaka iniciatíve, aktivite a napriek všetkému vytrvalej práci pre klub, sa jeho predsedovi, Petrovi Hlavačkovi a jeho blízkym spolupracovníkom a priateľom vydarilo skvelé stretnutie a dôstojné rokovanie výročnej schôdze.

Pozvanie prijali vzácni hostia a priatelia, predseda Klubu vojenskych výsadkovych veteránů Prostějov, generálporučík, Ing. Ondrej Páleník, poslanec NR SR, Mgr. Marián Kéry a starosta obce Zlatno, Ing. Martin Zeman. Po dohovore s prezidentom KVV SR, plk. v. v. Ing. Mgr. Pavlom Švelkom, sa pridalo aj Prezídium KVV SR. Najskôr prebehlo spoločné rokovanie Prezídia KVV SR a M KVV SR Zlaté Moravce a nasledovala samotná slávnostná schôdza. Predtým zaznela "Večierka", prednesená mladým trubačom, ktorou si účastníci stretnutia uctili všetkých priateľov, ktorí už odišli do výsadkového neba.

Hostia predniesli príhovory a pozdravy, zaželali všetkým ďalšie úspechy v práci klubu a vzájomnej spolupráci. Prezident KVV SR plk. Pavel Švelka, spolu s gen. por. Páleníkom, predsedom Oblastného KVV SR B. Bystrica, mjr. Emanuelom Nôtom a predsedom M KVV SR Zl. Moravce, čat. Petrom Hlavačkom, dekorovali členov klubu, ale aj hostí, pamätnými medailami. Urobili sme spoločné fotografie a po skončení rokovania, nasledovala veľmi príjemná a dobre zabezpečená spoločenská časť stretnutia.

Priateľom z M KVV SR Zlaté Moravce srdečne blahoželáme k 5. výročiu vzniku, želáme do ďalších rokov im, aj ich blízkym, pevné výsadkové zdravie a modré nebo nad hlavou.

Sme hrdí na to a je to pre nás česť, že patríme do jedného kolektívu.

 

S úctou

Vladimír Schneider