Setkání příslušníků 7.vp ZU (26.8.2016)

Dne 26. 8. 2016 se na silnici směrem na Zlín v Holešově začaly znovu objevovat červené barety. To Klub výsadkových veteránů Holešov svolal setkání bývalých příslušníků na počest 55. výročí založení 7. vp. ZU. S hrdostí a s červeným baretem na hlavě nastoupili do již prořídlých celků, které kdysi čítaly stovkové útvary, bývalí příslušníci 7. pluku ZU na svém nástupišti, nyní v prostorách Vyšší a střední policejní školy. Na řadě z nich už čas zanechal své stopy. Na slavnostním nástupu v čele se zástavou útvaru bývalé příslušníky útvaru, kterých bylo 312 plus početný doprovod, pozdravili hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, bývalý NŠ útvaru plk. ing. Jiří Dufek, poslanec parlamentu ČR ing. Bohuslav Chalupa, místostarosta Holešova Bc. Jaroslav Chmelař a oba prezidenti výsadkových klubů České a Slovenské republiky.
Jako projev významu a uznání se objevily v čele přítomných i vlajky ostatních klubů.
S velkou pozorností byl vyslechnut velmi pěkně připravený projev kol. Stavného k významu a činnosti bývalého útvaru. Následně po přečtení dopisu z kanceláře prezidenta republiky, kterým žádal o možnou rehabilitaci útvaru, lze jen dodat, že kde není vůle vedoucích představitelů státu, tam se pozitivní výsledek nedostaví.
Po oficiální části a ukázkovém seskoku příslušníků 102. pzpr z Prostějova do prostoru sportoviště, proběhla návštěva místnosti tradic a ocenění některých příslušníků útvaru a hostů, kteří mají podíl na zachovávání a prohlubování tradic.
Z našeho klubu byla Pamětní medaile udělena kol. Stavnému, Lejskovi, Hricovi a zástavě KVV Prostějov. Kol. Lejsek obdržel Čestné uznání od bývalého NŠ útvaru.
Celé odpoledne a večer se nesl v osobních besedách v kolektivech bývalých jednotek ve velmi přátelském duchu.
Děkujeme kolegům z KVV Holešov a jeho sponzorům za velmi pěknou a vydařenou akci .
Kolega Fr.Lejsek