Slavnostní shromáždění k 30.výročí vzniku Armády české republiky.

1. ledna 1993 vznikla nejen samostatná Česká republika, ale i její armáda. Slavnostní nástup k třicátým narozeninám se uskutečnil dne 30.ledna 2023 v armádním muzeu Žižkov. Ministryně obrany Jana Černochová během večera vyznamenala dvě desítky osobností a spolu s novodobými náčelníky Generálního štábu AČR pokřtila unikátní publikaci, která přináší jejich osobní pohled na uplynulých 30 let. Výjimečného setkání se zúčastnil i nově zvolený český prezident a šéf armády v letech 2012 až 2015 Petr Pavel.

Ač se armáda teprve blíží Kristovým létům, má podle ministryně obrany Jany Černochové respekt a uznání nejen doma, ale i za hranicemi. Z velké, branecké, se změnila na menší, profesionální. „Naše armáda, byť menší, pro nás v posledních třiceti letech byla ohromnou kotvou a vždy jsme na ní nakládali všemožné úkoly týkající se nejen obrany, ale i bezpečnosti. Vzpomeňme na povodně, covid, požáry, na nasazení k posílení policie i na zahraniční operace, kde tak skvěle vojáci reprezentují náš stát a naši vlajku,“ zdůraznila ministryně.

Velký kus cesty ušla armáda za poslední tři dekády i podle náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Karla Řehky. Vycvičila tisíce vojáků, získala prestiž ve světě a nabrala sebevědomí. Připomněl, že od roku 2005 je plně profesionální a zmínil vstup do NATO v roce 1999, díky němuž ČR vstupuje do čtvrté dekády svobody. Čeští vojáci byli za třicet let existence nasazeni v 67 operacích v Evropě, Asii i Africe. Několika misím také veleli. Řehka rovněž zmínil pomoc civilnímu obyvatelstvu během přírodních katastrof či covidu. Vysoké důvěry veřejnosti si podle jeho slov vojáci váží a berou ho jako závazek.

Šéf armády upozornil na měnící se bezpečnostní prostředí v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. „Svět se změnil, Evropa se změnila a armáda se také musí změnit. Všechno, co jsme si posledních třicet let říkali o míru, varovací době a bezpečnostním riziku, dnes neplatí,“ konstatoval s tím, že jeho povinností je dělat všechny kroky, aby se společnost připravila na možnou hrozbu konfliktu velkého rozsahu, velké intenzity a proti vyspělému protivníkovi. Vláda podle Černochové dělá vše proto, aby Rusko prohrálo. „Nemůžeme spoléhat na hrdinství ukrajinských vojáků, musíme být připraveni naši zemi a naše hodnoty s našimi spojenci bránit a ubránit,“ uvedla.

Ministryně obrany rovněž zmínila, že česká armáda úzce spolupracuje se slovenskou armádou, kterou na setkání reprezentoval ministr Jaroslav Naď. „Byť jsme si před 30 lety čs. armádu rozdělili, nyní patříme k nejbližším spojencům a troufám si říci, že máme nejlepší vztahy v novodobé historii,“ upozornila Černochová.

230130_acr_7092jpg

Jak již bylo zmíněno, ministryně obrany v závěru ceremoniálu vyznamenala dvě desítky osobností resortními vyznamenáními. Klub výsadkových veteránů měl mezi oceněnými svého zástupce – čestného člena našeho klubu kolegu Miroslava Pišťáka. Ten byl na návrh výboru KVV Prostějov za svoji dlouholetou spolupráci a pomoc výsadkovému hnutí vyznamenám Záslužným křížem MO II.stupně. Je nám velikou ctí, že mezi desítkami návrhů byl k ocenění vybrán právě náš čestný člen jako symbol ocenění všech příslušníků celorepublikového veteránského výsadkového hnutí. Jako čestný host ministryně obrany se shromáždění zúčastnil také předseda našeho klubu kol. Páleník.

Kol. Páleník