Smutná zpráva

Vážení kolegové.

Stál u zrodu první poválečné výsadkové jednotky čs. armády - Pěšího praporu 71 čs. parašutistů v Zákupech kam jako dobrovolník v roce 1947 nastoupil. Byl zakládajícím členem našeho libereckého klubu. Za své zásluhy o klub byl oceněn doživotním čestným členstvím ve výboru a této výhody vzhledem ke své kondici užíval až do svého skonu. Byl držitelem Zlatého odznaku
KVV ČR. Svoji věrnost parašutismu a své vojenské odbornosti stvrdil sólo seskokem v 80-ti letech svého věku.
Při vzpomínkovém aktu k 75. výročí vzniku výsadkového vojska 1.10. 2022 v Zákupech osobně převzal pamětní minci k této události, jako jeden z posledních pamětníků počátků výsadkového vojska.
ČEST JEHO PAMÁTCE .