Smutná zpráva

Vážené kolegyně, kolegové,

oznamujeme Vám smutnou zprávu. Dne 25. 11. 2022 nás navždy opustil a odešel do výsadkového nebe náš člen kol. Miroslav Milar. Mirek byl příslušníkem 22. vb, kde si odsloužil dva roky zákl. voj. služby. V prostějovském klubu veteránů se aktivně účastnil akcí se svou manželkou Libuší. Pro manželku, rodinu i přátele je odchod kol. Mirka Milara velkou ztrátou.

Čest jeho památce.

Za výbor KVV Prostějov, sekretář klubu, kol. František Chudý

Posledního rozloučení dne 1.11.2022 se zúčastnili členové KVV Prostějov kol.E.Grézl, A.Malíková, manželé Kroulovi, manželé Kovářovi, J.Ondrejčák, J.Britan a F.Chudý.