Svátek žen dne 11.3.2022

Svátek žen
I přes dlouhodobě přetrvávající zdravotní problémy v našem státě, se podařilo uspořádat další z kulturně - společenských akcí našeho plánu klubu v roce 2022. Dne 11.3. jsme v restauraci U tří bříz společně oslavili svátek našich žen. O toto setkání byl k naší radosti poměrně velký zájem a na uvedeném večírku se nás sešlo 63 účastníků, z toho bylo 36 žen.

Ukázalo se , že někteří členové, kteří bývají na těchto akcích pravidelně a nepřišli, byli plně zastoupeni novými členy klubu. Večírek zahájil předseda klubu Ondrej Páleník, který popřál a poděkoval našim ženám za jejich lásku a péči a společně s dalšími členy výboru rozdali ženám květiny. Velice kladně byla přijata účast velitele 601. skss s manželkou a jeho vrchního praporčíka, kteří rovněž přišli našim ženám popřát k jejich svátku. Ukázalo se, že toto setkání členů klubu bylo vzhledem k dlouhodobé absenci nutné, o čemž svědčí nevázaná zábava, spokojenost s programem a připraveným občerstvením. Novým prvkem společenské zábavy byla soutěž o nejlepší taneční pár, kde první místo obsadili manželé Braničtí.
Na závěr předseda klubu poděkoval všem za účast, organizátorům za kvalitní přípravu večírku a místopředseda seznámil účastníky s dalšími nejbližšími akcemi plánu.

Kol.F.Lejsek

Na odkazu https://eu:zonerama.com/jardakov/91025 můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z této akce.