Svatý Michal (Michel, Michael) - patron parašutistů

Vojáci v České republice si 30. 6. připomněli Den ozbrojených sil ČR, na Slovensku připadá Deň ozbrojených síl SR na 22. 9. Pro úplnost, slavnostním dnem v ČSLA byl 6. 10. Ztratily se Dny dělostřelectva a raketového vojska (15. 1.), pohraniční stráže (11. 7.)‚ letectví (17. 9.), přibyl Den válečných veteránů – 11. 11. Ale přejdeme k výsadkářům…

Pozlacen socha svMichala z ve opatskho kostelajpg

                      Pozlacená socha sv. Michala z veže opatského kostela

Vylodění spojenců ve Francii a otevření druhého frontu - operace OVERLORD 6. 6. 1944 se účastnili symbolicky i Francouzi. 5. 6. po mši obdrželi od francouzského polního kaplana malé medailonky sv. Michala, na reverzu byla sv. Johanka z Arku. Dvě 18 členné komanda SAS „svobodných Francouzů 1. vp, (zakladatel výs. pluku kpt. G. Bergé 1909 - 1997), byly vysazeny v prostoru Morbihan (operace DINGSON) a Côtes du Nord (operace SAMWEST).  Komplexně kniha Jean – Charles Stasi – Les paras français du jour J, 2017. Ke vzniku „Michalského dne“ došlo 13. 6. 1948 v Hanoji, na církevním obřadu, kdy otec Castu přirovnal Písmo svaté – „Bylo veliké ticho, když drak bojoval se svatým Michalem“ s okamžikem ticha, které obklopuje parašutisty po výskoku z letadla. Zároveň byl stanoven svátek fr. parašutistů na 29. 9., objevila se i hymna „Ô, Michel, ange des paras“. Parašutisté v okolních zemích slaví svátky různě. Slovensko 29. 9., Polsko 23. 9., Bulharsko 18. 10. a VDV v Rusku a Bělorusku „se koupou ve fontánách“ 2. 8.  A přenesme se do současnosti.

Francouzští výsadkáři, včetně výsadkových veteránů, každoročně slaví 29. 9. „Michalský den“. Je spojen s dny otevřených kasáren, ukážkami bojové techniky ale i seskoky. Tradičně se seskoky provádějí v prostoru Le Mont Saint Michel. Jedná se o opatství na 80 m vysokém přílivovém ostrově. Ostrovu dominuje od roku 1897 pozlacená socha sv. Michala, dílo E. Fremieta, umístěná na špici gotického opatského kostela. Je vysoká 4,5 m, váží 520 kg a má za sebou několik zásahů bleskem. Na internetu dohledáte fotografie a videa seskoků. Převládají kulaté padáky, podle typu padáku se dá upřesnit, jestli skáčou Francouzi (padáky ARZ 696 26, 696ML, EPC, křídla ARZ G9), Britové nebo Američani. Francouzi jsou nepřehlédnutelní v kovových přílbách, vysazovači v červených kuklách („chráničích“ hlavy) a pak červené barety s odznakem nad pravým okem. V rámci hromadního masového seskoku (1000 výsadkářů), si „střihli“ svůj první seskok i někteří posluchači vojenské školy ze Saint-Cyr Coëtquidan. Převládali výsadky z Transallu C-160 (letadla ve Francii dosloužily v roce 2022). Určitým nezapomenutelným koloritem seskoků jsou stáda pasoucích se ovcí na doskokové ploše.


EMPA - Medaile svMichalajpg

EMPA - Medaile sv. Michala

Jen pro ilustraci, v roce 1951 bylo ve Francii číslo „Brevet militaire de parachutiste“ kolem 59 000, v roce 2011 už přes 674 000. Prakticky se jedná o číslo vojenského výsadkáře, pod kterým absolvuje vojenské seskoky.

Socha sv. Michala nezdobí jen Horu sv. Michala ve Francii. 5 m socha patrona Bruselu (autor Martin van Rode – 1454), zdobí vrchol 96 m věže radnice na Grande Place. Na archanděla Michaela se můžete podívat na Pražském orloji, stojí vedle filozofa na levém dolním okraji. Je k vidění i na medaili EMPA (http://www.european-paratrooper.de), držitelé jsou i někteří členové KVVV (Plzeň, Praha), kteří se podíleli na spolupráci s Evropským sdružením vojenských parašutistů. V minulosti vydal 5. p SU (Žilina) s motivem sv. Michala vojenskou identifikační („psí“) známku.

Se slovy: „Paras un jour – paras toujours“ (jednou výsadkář – navždy výsadkář)…

Vladimr Gajdo KVVV Plzejpg 

                                                              Vladimír Gajdoš, KVVV Plzeň