Výroční jednání kolegů KVV Jindřichův Hradec

Výroční jednání se konalo v prostorách 44. lmopr v Žižkových kasárnách. Členská schůze se mi líbila, především pro její účelnost a věcnost při řešení potřebných záležitostí. Ze 105 evidovaných bylo přítomno 41 členů a tři hosté.

Na stolech bylo připraveno tradiční občerstvení přichystané ženami jindřichohradeckého klubu. Večeře se podávala v jídelně 44. lmopr.

V diskuzi jsem ve svém příspěvku poděkoval za pozvání, pozdravil jednání jménem předsedy i členů výboru KVV Prostějov a pozval jindřichohradecké členy na naše akce konané v roce 2024. Zejména na VČS, která se bude konat 17. února v Prostějově, dále na naše branně sportovní soutěže - 20. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska,16. ročník Memoriálu vynálezce padáku a 2. ročník Memoriálu ppor. Mauera, plánovaných na 19. - 21. června 2024, v neposlední řadě na 11.ročník Memoriálu plk. Mansfelda v soutěži ve střelbě dne 13. 9. 2024. 

V závěru jsem všem popřál k nadcházejícím vánočním svátkům a do roku 2024 „pevného výsadkového zdraví“.

 

Kol. Vladimír Ganzar