Výroční jednání KVV Chrudim

Dne 9. 12. 2023 se na pozvání KVV gen. Klemeše Chrudim, z.s. zúčastnili Výroční členské schůze kol. František Chudý a kolegyně Iveta Skrbková. VČS se konala v prostorách příznačně vyzdobeného klubu 43. výsadkového pluku, kde nás přivítal předseda KVV kol. Ivan Gášpar. Z prezenční listiny vyplynulo, že ze 109 členů klubu, kde věkový průměr je 54 let, se schůze zúčastnilo 70 členů.

Z programu, mimo hlavního referátu předneseného předsedou kol. Ivanem Gášparem, vyjímáme zajímavosti, jako prezentaci nového bojového nože ODIN, který je vytvořen s jinými rozměry, z jiných materiálů i designu, než je původní nůž pro výsadkáře UTON.

Za zmínku také stojí prezentace návrhu na nové pietní místo v prostoru kasáren 43. vp.

V diskuzi za náš klub vystoupil kol. František Chudý, který jménem našich členů a předsedy klubu kol. Ondreje Páleníka poděkoval za pozvání a popřál úspěch v jednání schůze. Ve svém vystoupení pozval chrudimské i ostatní zúčastněné přítomné kluby na hlavní akce KVV Prostějov v r. 2024, jako VČS 17. 2. 2024, Memoriál zakladatelů výsadkového vojska a Memoriál ppor. Mauera 19. – 21. 6. 2024 a Memoriál plk. Františka Mansfelda ve střelbě z Pi 13. 9. 2024.

Ve svém příspěvku dále připomněl důležitost našeho a chrudimského klubu v jejich budoucí činnosti, tj. doplňování členů z řad výsadkářů útvarů 601. skss, 102. pzpr a 43. vp.

V této souvislosti upozornil na to, že Chrudim stojí na Prostějovu a obráceně. Přitom vzpomněl na vytváření chrudimského útvaru Prostějovákem kol. Petrem Čejkou a svěření velení 43. vp v současné době taktéž bývalému příslušníku 601. skss , pplk. gšt. Ing. Petru Matoušovi.

VS Chrudim 1jpg

Překvapením pro nás bylo vystoupení chrudimské kolegyně, která připomněla nešťastnou událost ze dne 9. 12. 2004, kdy se na předměstí Prostějova – Vrahovicích srazil rychlík s vojenskou tatrou. Na místě zemřelo pět vojáků z 601. skss. Kolegyně za zemřelé požádala přítomné o minutu ticha. Závěrem jsme při reprodukované hudbě v modernějším stylu zazpívali naši Výsadkovou hymnu. Kladně hodnotíme i perfektně zabezpečené občerstvení.

Kol. František Chudý a kolegyně Iveta Skrbková