Výroční schůze Oblastního KVV Bratislava dne 2.5.2022

Je dlouholetou tradicí, že zástupci našeho KVV se zúčastňují výročního jednání oblastního KVV Bratislava. Nejinak tomu bylo v sobotu dne 30. dubna letošního roku, kdy jsme vycestovali do obce Rovinka nedaleko Bratislavy ve složení kol. Jaroslav Ondrejčák, Jaroslav Kovář a Ján Vertetics. Výročního jednání se na pozvání bratislavského klubu zúčastnil i jejich čestný člen kol. Jozef Tuček s manželkou Milkou Tučekovou. Z českých klubů se zúčastnili kolegové z Prahy a Chrudimi.
Cesta do Bratislavy po dálnici byla bez komplikací. V samotné Bratislavě se za poslední 3 roky podstatně změnila dopravní situace, což vytváří problémy i pro místní obyvatele. Doporučujeme všem návštěvníkům, kteří projíždějí Bratislavou užívat jen aktualizovanou navigaci. Přivítání se jako obvykle neobešlo bez obligátní borovičky.
Samotného jednání se zúčastnila řada významných hostí jako Velitel Velitelství sil pro speciální operace OS SR brig.gen.Bc. Ing. Branislav Benka, slovenský kosmonaut brig.gen.v.v., Ing.Ivan Bella, gen.mjr. Ing. Juraj Baránek bývalý velitel vzdušných sil SR, starosta Rovinky u Bratislavy Milan Kubeš a další.
Předseda klubu kol.L.Hreha ve zprávě… zdůraznil, že Covid 19 a následná hygienicko- epidemiologická opatření negativně ovlivnila činnost klubu. Činnost byla zaměřena zejména na účast na pietních aktech a sportovních akcích v Prostějově, Holešově, ve SR na střelecké soutěži Grand Power, a soutěže v rámci Michalského dne.
Hlavní důraz kolegové z KVV Bratislava položili na organizaci Memoriálu Š.Baniče v rámci 150. výročí jeho narození, kterého se zúčastnila i naše delegace dne 20.8.2021 a o kterém jsme psali, jak ve Zpravodaji, tak i na webových stránkách našeho KVV.
Za vážný problém považují výrazný úbytek členů klubu. V současné době mají jen 32 členů klubu a hledají cesty, jak situaci změnit.
Z vystoupení hostí - gen.Benka ocenil podporu KVV výsadkovým jednotkám a přislíbil, že vyvine max.úsilí pro podmínky k rozšířování členské zakladny.
S pozdravnými projevy vystoupili kol.Ondrejčák, kde mimo jiné pozval na klíčové akce organizované KVV Prostějov a ČB, dále kol. Štrajtová z KVVV Praha, kol.Ivan.Bartoš z Ob. KVV Banská Bystrica. Z členů KVV Bratislava zaujalo vystoupení kol. Štefana Janáčka k historii vzniku klubu i p..Hubinské se svými vzpomínkami na výcvik ve Svazarmu.
V plánu činnosti KVV na rok 2022 se kolegové z KVV Bratislava zaměří na účast na akcích, organizovaných KVV v ČR a SR.
Součástí závěru členské schůze bylo předání Pamětního listu KVV Štefana Baniče – Bratislava, který obdrželi zúčastněné kluby, včetně KVV Prostějov.
Po oficiálním programu následovala výborná společná večeře spojená s přípitkem z vlastní produkce kol.L.Hrehy. Po ní následovala družná výměna názorů, vzpomínek na společně strávená léta i vzpomínek a prožitků ze společných akcí výsadkových veteránů, kde oceňovali zejména setkání výsadkových veteránů v Prostějově v roce 2020 u příležitosti 30. výročí činnosti KVV Prostějov. Zejména kol.Lojzo Bachratý z KVV Trnava se těší na seskoky v Prostějově.
Celé odpoledne proběhlo v příjemném a přátelském ovzduší a naše účast přispěla k upevnění sounáležitosti Slovenských a Českých výsadkových veteránů, k upevnění našich kamarádských vztahů.

Kol.Jaroslav Ondrejčák