Výsadková zabijačka v novém hávu

Výsadkoví veteráni a jejich sympatizanti přijeli do obce Bousín, která poskytla ideální zázemí pro toto setkání, kde společně prožili den plný radosti, vzpomínek a příběhů, smíchu a dobrého jídla.  Jakmile nastalo svítání a první paprsky slunce začaly hřát zmrzlou zemi, bylo prase zabito řezníkem a zavěšeno k rozbourání. Po deváté hodině se členové klubu  postupně scházeli. Bylo to přátelské setkání, kde každý přicházel s úsměvem na tváři a s očekáváním, jak bude celý den probíhat. Pozdravy, podání rukou, občasné poplácání po zádech – vše signalizovalo, že se jedná o skupinu lidí, kteří jsou si navzájem blízcí a kteří sdílejí nejen společnou minulost, ale i radost z tohoto setkání. Na úvod byla v sále nalita štamprlička slivovice, kterou si všichni  připili na zdraví a zdar celé akce. Zavítal mezi nás náš čestný člen -  exprimátor statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák a velitel 102. průzkumného praporu podplukovník Gustav Lakoš. Zabijačka samotná probíhala podle osvědčeného scénáře. Zkušené ruce se chopily nářadí a každý se podílel na přípravách podle svých schopností a zkušeností. Vzduchem se nesl zvuk rozhovorů, smíchu a práce, která se pomalu, ale jistě ubírala k vrcholu – k momentu, kdy by se mohlo začít s ochutnávkou těch nejlepších zabijačkových pochoutek. Vůně čerstvě uvařeného masa, jitrnic, jelítek a dalších specialit se mísil s vůní dřeva a čerstvého venkovského vzduchu.  Celý den byl pro naše členy klubu nejen příležitostí k setkání a sdílení společných zážitků, ale i k zastavení, k připomenutí si starých časů a k posílení vazeb, které mezi námi existují. Když se pak den chýlil ke konci a poslední zbytky jídla byly rozděleny, každý z účastníků odcházel s pocitem, že to byl den strávený přesně tak, jak má být. S úsměvem na tváři a radosti z jednoduchých věcí života, spokojenosti a s vědomím, že přátelství mezi výsadkovými veterány jsou stále pevná a živá.

 

Článek kol. Vladimír Ganzar

Fotky si můžete prohlédnout zde:

https://photos.app.goo.gl/ZcAttojFrPMRXPWs6