Výsadkoví veteráni i žáci základních škol soutěžili na vojenské střelnici Hamry, kde byla odhalena i pamětní deska ppor. I.M. Pavlu Mauerovi

 V devět hodin ráno soutěžilo devatenáct tříčlenných družstev z klubů výsadkových veteránů z České i Slovenské republiky v branných disciplínách: střelba z pistole, ze vzduchovky, z luku, a hodu granátem na cíl. Veteráni z Prostějova, Brna, Holešova, Olomouce, Zlína, Chrudimi, Plzně, Písku, Jindřichova Hradce, Banské Bystrice, Prešova, Zlatých Moravců a z Bratislavy prokázali, že přes vysoký věkový průměr jsou stále fyzicky velmi zdatní.

Ve třináct hodin byl za uvítací fanfáry vojenské hudby zahájen pietní akt – odhalení pamětní desky podporučíku I.M. Pavlu Mauerovi, příslušníku 601. skupiny speciálních sil, který v květnu 2003 podlehl zranění, které utrpěl na zahraniční misi v Iráku. Pietního aktu se účastnil náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Radek Hasala, primátor města Prostějova František Jura, všichni velitelé útvarů prostějovské posádky, vojáci, výsadkoví veteráni, představitelé spolků válečných veteránů a další vzácní hosté. Provedení, realizace a financování pietního aktu bylo v rukou Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce a Klubu výsadkových veteránů Prostějov. Mimořádnou ctí pro organizátory byla osobní účast maminky, tatínka a sestry Pavla Mauera. Ve velice emotivním projevu tatínek Pavla Mauera poděkoval za přátelství a péči, které se jeho rodině dostává ze strany Klubu výsadkových veteránů a 601. skupiny speciálních sil.


untitled-9jpg

Zatímco po odhalení pamětní desky odjeli výsadkoví veteráni do Prostějova na komentovanou prohlídku města a radnice, tak celé odpoledne pak patřilo sportovnímu klání 1. ročníku Memoriálu ppor. I.M. Pavla Mauera pro žáky sedmých a osmých tříd prostějovských základních škol. Nad závodem převzal záštitu prezident České republiky Petr Pavel, kterého zastupoval vedoucí prezidentské kanceláře generálmajor Radek Hasala, který spolu s primátorem statutárního města Prostějova Františkem Jurou soutěž zahájil. V tomto branném závodě, který pořádal Klub výsadkových veteránů Prostějov pod vedením generálporučíka v záloze Ondreje Páleníka soutěžilo dvacet tříčlenných družstev. Účastníky memoriálu čekalo šest soutěžních disciplín: střelba ze vzduchovky a vzduchové pistole, kvíz z historie výsadkových jednotek a vojenského útvaru 8280 Prostějov a ze základů topografie, zdravotní příprava a poskytnutí první pomoci, střelba z airsoftové zbraně, a hod granátem na cíl. Doprovodný program na dalších šesti pracovištích připravili vojáci 601. skupiny speciálních sil, kteří předvedli praktickou ukázku poskytnutí první pomoci, 102. průzkumného praporu, kteří připravili ukázky nácviku sebeobrany, hledání min a jízdu v bojových vozidlech, Vojenské policie z Olomouce, kteří ukázali práci pyrotechnika, a vojáci 53. praporu bezpilotních systémů, kteří připravili ukázku své používané techniky, kdy nad hlavami soutěžících létal dron, který pořizoval ze soutěže kamerový záznam.

untitled-10 MZVVjpg

První místo závodů výsadkových veteránů obsadili příslušníci Klubu výsadkových veteránů z Prostějova, na druhém místě se umístilo družstvo z Plzně, a třetí místo obsadilo družstvo z Prahy. V 1. ročníku Memoriálu ppor. Pavla Mauera zvítězilo družstvo ZŠ Palackého (vedoucí družstva Martin Brančík), na druhém místě se umístilo další družstvo ze ZŠ Palackého (vedoucí družstva Šimon Pokorný) a o třetí místo se dělila družstva ze ZŠ Jana Železného (vedoucí družstva Martin Vymazal) a ZŠ Dr. Horáka (vedoucí družstva Jaroslav Maňák).

Všechny tři události konané v tomto dni byly největší a nejvýznamnější akcí Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. Veliké poděkování patří vojákům prostějovské posádky, vojenské policii Olomouc a všem členům Klubu výsadkových veteránů Prostějov, kteří se na konání obou závodů a organizaci pietního aktu podíleli, a také hlavním rozhodčím závodů Františku Chudému a Vladimíru Ganzarovi. Děkujeme i statutárnímu městu Prostějov za finanční podporu stejně, jako ostatním podporovatelům.

Výsledky obou memoriálů lze nalézt zde:

Vladimír Ganzar