Výsadkoví veteráni nezapomínají na naše hrdiny

Bojovali do posledního dechu a nevzdali se. Opomenutí nezůstali ani příslušníci domácího odboje, kteří parašutistům aktivně pomáhali.

Vzpomínkového ceremoniálu se zúčastnili členové dolní i horní komory Parlamentu ČR (předseda Senátu Parlamentu Miloš Vystrčil, místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová a Olga Richterová, poslanci Jan Bartošek, Pavel Žáček a další), nejvyšší velení Armády ČR (náčelník Generálního štábu generálporučík Karel Řehka a jeho 1. zástupce generálporučík Miroslav Hlaváč a řada dalších), velvyslanci akreditovaní v ČR a jejich vojenští přidělenci (například USA, Velká Británie, Německo), představitelé církve a spolků (Sokol, Orel, KVV).

Před pietním kladením věnců se v pravoslavném chrámu sv. Cyrila Metoděje se konala panychida za parašutisty, již celebroval pravoslavný duchovní a správce chrámu, otec Jan Beránek.

„Josef Bublík, Jozef Gabčík, Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc, Josef Valčík. Jména hrdinů, kteří bojovali nejen o svůj život, ale také za náš národ, jeho svobodu a čest. Nejstaršímu bylo 30 let, nejmladšímu pouhých 22. Ačkoliv v této bitvě, kdy stáli proti více jak stonásobné přesile, prohráli, jejich činy pro naši zemi a její budoucnost znamenají velké vítězství,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Kytici květů položili u pietního místa za náš klub kol. Ondrej Páleník, František Chudý a Stanislav Ptáček, za KVV Slovenské republiky kol. Ladislav Hreha a Jozef Tuček

DSCN5409JPG

Představitelé KVV Prostějov se každoročně účastní pietní vzpomínky k uctění památky československých parašutistů a jejich spolupracovníků. Je zažitým pravidlem, že umožňujeme přesunem do Prahy autobusem každoročně účast i z ostatních KVV z Moravy. Letos to bylo mimo 12 kolegů z Prostějova, 6 kolegů z KVV Holešov, 4 kolegové z KVV Olomouc, 3 kolegové z KVV Brno.

Závěrem chceme poděkovat velení 601. skss za poskytnutí autobusu k naší účasti na tomto významném pietním aktu v Praze.


kol. J.Ondrejčák