Výsledky VII. ročníku sportovního setkání (18.9.2015)

VII. ročník sportovního setkání výsadkových veteránů a sportovních parašutistů, konaný ve dnech 16. – 18. 9. 2015 na prostějovském letišti.
Akci organizoval náš klub za řízení předsedy klubu kol. Jindřicha Čtveráka, hlavního rozhodčího Františka Chudého, za pomoci všech členů výboru a dalších členů našeho klubu – Hany Jugasové, Marie Staré, Dany Lejskové, Věry Virglerové, Anny Kroulové, Ladislava Jugase, Karla Virglera, Aleše Denera, Antonína Křivánka, Milana Chovance a Františka Kroula. Za hlavní představitele a organizátory České parašutistické asociace, provozující letecké a parašutistické aktivity musíme jmenovat a vyzvednout Mgr. Martina Dlouhého a jeho zástupce Miloše Sklenku, kteří se velkou měrou podíleli na zabezpečení a zdárném průběhu této akce. Materiálně a logisticky nás zabezpečily naše vojenské útvary - 601. skss i 102. pzpr. Bez jejich pomoci si ani žádnou podobnou akci nedovedeme představit. Děkujeme velitelům za jejich přístup a pomoc. Dalším významným partnerem setkání bylo Ministerstvo obrany České republiky, které tuto akci rovněž podpořilo.
16 tříčlenných družstev – 14 z ČR a 2 ze SR se mezi sebou utkalo v šesti disciplínách (střelba ze vzduchovky, lukostřelba, hod šipkami, hod granátem na cíl, veslování na veslařském trenažéru a hod míčkem na cíl při tandemovém seskoku).
Zahájení setkání byl přítomen exprimátor města Prostějov a náš čestný člen klubu Miroslav Pišťák, zastupce velitele 601. skss a velitel 102. pzpr. s vrchním praporčíkem. Přítomni byli i někteří předsedové vysílajících klubů – kol. Hulín, Čermák, Foršt, Valenta. Jako hosté se také účastnili expředsedové klubu kol. Řepka a Starý sen., zakládající členové KVV kol. Š.Borovský a Bartko. Celá akce proběhla za nádherného počasí ve velmi soutěživém duchu a dobré náladě. Oproti předešlým ročníkům setkání došlo ke změně. Večer soutěžního dne, na který jsme pozvali všechny naše členy klubu, byl vyplněn hudební produkcí, tancem, zpěvem a konzumací grilovaných klobás.
A jak dopadly výsledky? 1. místo a tedy zlatý pohár i zlaté medaile se po roční přestávce vrátily do našeho klubu. Družstvo ve složení: kol. Jaroslav Kovář, Jozef Struhár a Jindřich Starý jun. dokázali, že ve sportovních soutěžích patříme stále na přední místa mezi KVV v ČR i SR. Stříbro patřilo družstvu KVV Jindřichův Hradec ve složení: kol. František Maňour, Josef Maloň, Milan Václavíček.
3. místo vybojovali členové družstva KVV Chrudim: kol. Jaroslav Pilař, Pavel Mudroch a Jiří Brůna.
Také v celkovém hodnocení jednotlivců zabodoval druhým místem náš člen kol. Jozef Struhár. Lepší byl a 1. místo obsadil kol. Jiří Brůna z KVV Chrudim. Třetí v jednotlivcích byl kol. František Maňour z KVV J. Hradec. Po zásluze byli všichni soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, odměněni poháry, medailemi a věcnými cenami.
Za finanční podporu a sponzorování patří poděkování Statutárnímu městu Prostějov, Mechanice 97 Prostějov a JUDr. Ladislavu Slivovi.
kol. František Chudý