Veteráni nezapomínají (14.7.2017)

Řada významných akcí k 70. výročí založení výsadkových vojsk pokračovala akcemi na Slovensku. Pět roků uplynulo jako voda a kolegové ze Slovenska nás pozvali na Setkání Žilina 2017.
S pomocí 601. skss se podařilo uspořádat zájezd, kterého se zúčastnilo 39 kolegyň a kolegů z našeho klubu. Mimo nás jsme poskytli přepravu i klubům z Holešova, Chrudimi a Olomouce.
Šedivé nádvoří žilinského 5.PŠU se zabarvilo uniformami, prapory a červenými barety. To nastupovali veteráni výsadkových vojsk z České a Slovenské republiky v počtu 235 účastníků. Vážnost tomuto setkání dodala přítomnost takových osobností jako byli zástupce NGŠ ASR genmjr. Ing. Miroslav Kocián, primátor města Žiliny a z čestných hostů náš kolega Miroslav Pišťák. Následovaly projevy a zdravice hostů a předání vyznamenání MO SR řadě přítomných. Z našeho klubu byl tímto oceněním dekorován kol. Miroslav Řepka a kol. Miroslav Pišťák. Po slavnostní přehlídce a odnesení zástav jsme si prohlédli Síň Slávy 5.PŠU
Příslušníci 5.PŠU připravili pro přítomné ukázky ze své činnosti a materiálního zabezpečení. Je patrné, že se kolegové na Slovensku nemají za co stydět. Po ukázkách se účastníci přesunuli k pomníku gen. Gabčíka, kde zástupci našeho klubu kol. Stavný, Starý a Chudý položili kytici květů k uctění památky jeho hrdinského činu. Po prohlídce Budatínského hradu nás v odpoledních hodinách kolegové z žilinského klubu provezli krajem Váhu, hradu Strečno, kolem Liptovské Mary až k panoramatu Vysokých Tater do prostoru bojů o Liptovský Mikuláš, kde nás přivítal poslední žijící příslušník 2.pb genmjr. Ján Iľanovský.
S pocitem hluboké úcty a s pietní vzpomínkou položili zástupci našeho klubu v čele s kol. Stavným kytici květů na památník hrdinů padlých při osvobozování naší vlasti a okolí Liptovského Mikuláše. V prostorách památníku jsou pochováni a spí zde svůj spánek tisíce příslušníků Československého 1. as a Rudé armády. Čest jejich památce.
Jak konstatovali kolegové Jaroslav Chromek z KVV Liberec, Jaroslav Moravec i Miroslav Řepka právě návštěva vojenského hřbitova na Háji a celý pietní akt zanechal v jejich vědomí i srdcích hluboký prožitek. Účastník pravidelných výstupů na Slemä kolega Miroslav Řepka přiznal, že je na tomto pietním místě poprvé a hluboký dojem v něm zanechala péče o místo posledního odpočinku příslušníků 2.čs.pb, kteří tragicky zahynuli na Slemä.
Ve večerních hodinách pro nás kamarádi připravili společenské posezení v obci Straňavy, kde při vystoupení folklorní hudby, zpěvu a vystoupení sólistů, při kvalitním gulášku a opečené slanince, probíhaly živé besedy a vzpomínky ,,starých zbrojnošů". Při této příležitosti byl rovněž zkonzumován dar od kol. Miroslava Pišťáka s ohodnocením vysoké kvality.
Poslední den pro účastníky setkání byly připraveny velice hodnotné přednášky o historii klubu k podílu Slovenské povstalecké a Československé armády při bojích proti fašismu a Slovenském národním povstání. Obsah těchto informací, z nichž některé nebyly doposud veřejně publikovány, které přednášel plk. v.v. Drotár, byl velice kladně hodnocen jak odbornou veřejností tak i naprostými laiky. S velkým zájmem byl zhlédnut i videozáznam z historie klubu.
Poděkování za organizační zajištění, stravování, ubytování a péči patří kolegům z KVV Žilina. Především kolegům Tučekovi, Glatterovi, Hanákovi a řadě dalších. Jen ten, kdo podobné akce organizuje, je schopen odpovědně posoudit potřebné úsilí a pracovní nasazení. Velice děkujeme kamarádi!
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.

Franta Lejsek, Jaroslav Ondrejčák