Vinobraní 2022

Tak se nám podařila uskutečnit další z plánovaných akcí dne 21.10.2022 Vinobraní v kulturním domě v Dětkovicích. Vinobraní se zúčastnilo 38 přítomných, z toho 2 hosté, kterými byli zástupce velitele a vrchní praporčík z velení 601. skss, jejichž účast po celou dobu přispěla k vzájemnému poznání. Určitým zklamáním přítomných však byla poměrně malá účast členů našeho klubu, která byla částečně ovlivněna nemocností a osobními problémy našich členů, což ale nemělo vliv na průběh vlastního setkání.

Kvalitně připravený guláš kolegou Hýblem a hudební doprovod mistrem Weiserem plně uspokojily požadované očekávání ze strany členů klubu. K bohatému stolu přispěla i aktivita našich členek, které ho obohatily pochutinami vlastní výroby. 

Poděkování patří nejen vedení útvaru, ale především ,,Dětkovické buňce" vedené kolegyní Maruškou Starou za přípravu prostředí konání.

Příští další průběh příprav a možnost konání případné akce bude nutno řešit kontakty cestou desítkářů, u kterých je třeba zjistit zájem o konanou akci a tím zajistit její možné uskutečnění - vzhledem k případným budoucím nákladům.

                                                                                                                                 

Kol.F.Lejsek