XVIII. ročník Memoriálu ZVV a 14.ročníka Š. Baniče - 31.8. - 2.9 .2022 se mimořádně vydařil

XVIII. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, gen. Krzáka, plk. Černoty a XIV. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče ve dnech 31.8.-2.9.2022 se mimořádně vydařil pro veterány KVV Prostějov 

 Po roce se opět setkali výsadkoví veteráni na UVZ Hamry, aby si změřili své schopnosti a síly v branných disciplínách. Účastníky branné soutěže, zejména ty v pokročilém věku, mimořádně potěšilo, že mezi soutěžními disciplínami již není obávaný veslařský trenažér. Na velice přijatelné hodnotě se podařilo zajistit pěkné počasí, což je pro hodně účastníků memoriálů naprostou záhadou, jak to ti Prostějováci umí zařídit. Naše odpověď zní: “Nezapomínejte, že na výsadkovém nebi máme své kolegy, kteří tak jak byli zvyklí na zemi, odvádějí pro nás i nadále vynikající práci“.

Příjezd soutěžících dne 31.8.2022 a jejich registrace, ubytování proběhly bezproblémově. Co si všichni pochvalovali byla výborná, chutná večeře.

Nezbytná porada s vedoucími družstev vytvořila podmínky pro velice plynulý a zdárný průběh soutěže příštího dne. Následoval první doprovodný program, a to promítání videí. Záměr promítnout krátké šoty z výcviku 601.skss, 102.pzpr, 43.pzpr a sportovního parašutizmu zaujal.

 Slavnostního zahájení soutěže dne 1.9.2022 se zúčastnili významní hosté, primátor statutárního města Prostějov Mgr. František Jura, radní Mgr. Miloš Sklenka, bývalí velitelé plk.v.v. Ing. František Stavný a plk.v.v. Ing. Jiří Hudský, bývalý předseda KVV Prostějov pplk.v.v. Ing.Jindřich Čtverák, předseda KVV Brno, št.prap.v.v. Jaroslav Foršt, zástupce ředitele Mechaniky René Kolovrat a zástupci velení útvarů prostějovské posádky.

Předseda KVV Prostějov v úvodu zahájení přivítal všechny soutěžící a popřál jim dosažení co nejlepších výsledků v jednotlivých disciplínách. Primátor Mgr. František Jura neopomněl zdůraznit, že není důležité se zúčastnit, ale vyhrát. 

Naplnit toto motto se snažilo celkem 16 družstev z KVV Prostějov, Brno, Holešov, Olomouc, Zlín, Chrudim, Plzeň, Liberec, Písek, Banská Bystrica, Prešov a Bratislava.

I když Memoriály ZVV a vynálezce padáku Š.Baniče jsou soutěží družstev, chceme připomenout a alepoň slovně ocenit jednotlivce, kteří dosáhli výborných výsledků v jednotlivých disciplínách.

Mimořádných výsledků bylo dosaženo v disciplíně střelba z pistole Glock 17, kde první kol.Hanáček z KVV Holešov a kol. Ing. E, Dolníková z KVV Banská Bystrica dosáhli absolutního výsledku 50 bodů a o prvenství rozhodl věk ve prospěch kol.Hanáčka. Dalších 8 střelců dosáhlo na dalších místech 49 bodů.

Vynikajícího výsledku dosáhl ve střelbě z luku Milan Vašek z KVV Prostějov, který dosáhl absolutního výsledku – všechny soutěžní šípy v desítce. Vysokou úroveň této disciplíny potvrdilo dalších 8 střelců, kteří dosáhli všichni po 29 bodech.

Velice náročnou disciplínou se ukázala střelba ze vzduchovky, kde dosáhl nejlepšího výsledku Fr. Melichárek z KVV Prostějov a to 47 bodů, na dalších místech skončili se 46 body Vladimír Kavický z KVV Banská Bystrica a Jiří Jurda z KVV Holešov.

O něco těžší než soutěž ve vzduchovce byla soutěž v hodu granátem na cíl. Jsme velice rádi, že na 1.místě skončila naše Eva Lánská z KVV Prostějov 2, na druhém místě Milan Vašek z KVV Prostějov 1 a na 3.místě Jan Straka z KVV Brno.

V celkovém hodnocení soutěže výsadkových veteránů, potvrdili soutěžící družstva KVV Prostějov svoji dominanci v letošním roce, když vyhráli již 4 soutěže, navíc i tento Memoriál ZVV…

1. místo získalo družstvo KVV Prostějov 1 ve složení: Fr.Melichárek, M.Vašek a I. Lorenc

2. místo získalo družstvo KVV Prostějov 3 ve složení: V.Dvořák, D.Štěpán, M.Rejkubová

3. místo získalo družstvo KVV Prostějov 2 ve složení: J.Spáčil, E.Lánská, F. Dvořák.


MEMpporMauera - 2020 2jpg

Součástí branného dne 1.9.2022 byl i 0.ročník Memoriálu ppor.P.Mauera, na kterém v 2.kole soutěžilo celkem 19 družstev žáků 2.stupně základních škol. I tato soutěž měla velice zajímavý doprovodný program. Snad nejvíc mladé účastníky soutěže potěšila v doprovodném programu jízda na čtyřkolce.

Podrobněji hodnotí průběh a výsledky 0.ročníku Memoriálu ppor.P.Mauera kolega Vladimír Ganzar v článku „Na vojenské střelnici Hamry soutěžili výsadkoví veteráni i žáci základních škol“ uveřejněný na webu KVV Prostějov.

Jak konstatovali shodně účastníci obou soutěží, na velice dobré úrovni byla organizace obou memoriálů, soutěže probíhaly bez stresu a v pohodě.

Pro soutěžící jsme připravili i doprovodný program, ve kterém mimo osvědčeného vystoupení souboru Ondráš, nebo promítání krátkých šotů z oblasti parašutizmu, se nově zařadila také návštěva Muzea a galerie v Prostějově, kde probíhala výstava „70 let VÚ 8280- 601, skupina speciálních sil generála Moravce“.

Této prohlídky se zúčastnili všichni účastníci memoriálu, kteří oceňovali obsah i ztvárnění této výstavy.

Tvůrci výstavy Klub vojenské historie – Výsadkáři 8280, z.s. pod záštitou 601.skss generála Moravce a za finanční podpory Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce, spolu s prostějovským muzeem vykonaly obrovský kus práce. Mimořádné ocenění si zaslouží kurátor výstavy kol.Mišlan.

V průběhu prohlídky, v jejím závěru, mě zaujalo vyjádření veterána, výsadkáře, myslím, že z Holešova, který se vyjádřil takto: „Výstava má vysokou úroveň, je výborná, ale má jedinou chybu, že jsem tam nenašel svoji fotografii“. Jeho vyjádření samozřejmě vyvolalo úsměv na našich tvářích. Ale tato poznámka má i hlubší význam, svědčí o jeho spojení s výsadkáři, svědčí o jeho vztahu a hrdosti na to, že patří k této komunitě.

Vystoupení souboru Ondráš opět ukázalo jejich mistrovství. Byla radost se dívat na kol.L.Hrehu, nebo kol. Z.Denerovou, V.Hudskou jak se přidávají ke zpěvu moravských lidových písniček. Kol.L.Hreha, který znal drtivou většinu písniček si v přestávce zavzpomínal s primášem souboru na dobu vysokoškolských studií v Brně, kde si zazpíval i s Jožkou Černým.

1.9. večer nás potěšila návštěva NGŠ AČR gen. K.Řehky, ředitele Ředitelství speciálních sil gen.Rebilase, velitele 601. skss plk.gšt. T.Skácela i kol.gen. M.Kovandy na UVZ Hamry. Gen. K.Řehka ve svém vystoupení vyjádřil ocenění práce KVV potvrdil jeho podporu výsadkovému veteránskému hnutí. Nás výsadkové veterány velice těší, že ze „speciálů“ rostou velitelé na nejvyšších stupních.

Velice šťastným řešením bylo vyhlášení výsledků obou Memoriálů v rámci Dne otevřených dveří prostějovské posádky dne 2.9.2022, které organizovaly prostějovské útvary 601.skss, 102 pzpr. a 533 pr.BS v úzké součinnosti s vedením statutárního města Prostějov a našeho KVV.

Nejen účast náměstka MO AČR Mgr.Šulce,, ale především slova náměstka MO AČR o důležitosti a významu 80. výročí likvidace Reinharda Heydricha, 75.výročí vzniku výsadkových jednotek a 70.výročí VÚ 8280, jejichž odkaz je nutno dále rozvíjet všemi generacemi včetně současné mládeže jsou inspirující.. V naší přítomné mládeži vidíme budoucí možnou zálohu pro doplnění našich útvarů.

Po předání putovních pohárů a medailí z rukou náměstka MO AČR Mgr.Šulce, primátora Mgr.Františka Jury a rodičů ppor.Mauera za umístění v obou memoriálech následovaly dynamické ukázky.

Provedené ukázky připravenosti všech 3 útvarů a složek záchranného systému prokázaly jejich schopnosti k plnění úkolů v míru i obrany naší vlasti a skutečně zaujaly přítomnou mládež.  Díky vynikající spolupráci s vedením statutárního města Prostějova s velením posádky se podařilo připravit a realizovat zajímavé dopoledne pro naši mladší generaci.

Následovali tandemové seskoky jako cena pro vítězné družstvo KVV Prostějov 1. Zde musím vyzvednout naši střeleckou jedničku Milana Vaška, který se zachoval jako „Robin Hood“ (nejen svým výsledkem ve střelbě z luku), ale především tím, že věnoval svoji cenu tandemového seskoku kol.J.Kovářovi.

Tímto ho ocenil nejen za vzornou práci na úseku dokumentace aktivit na Zoneramě, ale i vzornou reprezentaci KVV na střelecké soutěži GRAND POWER. Výbor KVV Prostějov poskytl jako výraz ocenění za aktivní práci ve svých KVV vyhlídkový let v 1.letadle 17 členům KVV ČR a SR zúčastněných na memoriálech ZVV… a ve 2.letadle spolu s tandemisty 8 členům KVV ČR a SR.

Účastníci tandemových seskoků i vyhlídkových letů se pochvalně vyjadřovali o práci organizátorů memoriálů, včetně i Mgr.Martina Dlouhého, Mgr.Miloše Sklenky.

Z průběhu obou memoriálů i Dne otevřených dveří dne 2.9.2022 jsou již uveřejněné poutavé fotografie J.Kováře i V.Hurdálka na známém odkazu https://eu.zonerama.com/jardakov/91025. Dále připravujeme J.Arestou krátká videa z obou úspěšných akcí.

Závěrem chceme poděkovat předsedovi KVV Prostějov genpor. Ing. O. Páleníkovi a Mgr. F.Jurovi, kteří přišli s myšlenkou realizovat brannou soutěž pro žáky 2.stupně základních škol a spojit ji s Memoriálem ZVV… Jak jsme již konstatovali velice šťastným řešením bylo vyhlášení výsledků obou Memoriálů v rámci Dne otevřených dveří prostějovské posádky dne 2.9.2022.

Poděkování si plně zaslouží velitelé 601.skss plk.gšt.Ing.T.Skácel, velitel 102.pzpr, pplk.Ing.Gustav Lakoš, velitel 533. pr.BS pplk..Ing.Petr Manda, ale i velitelé ostatních složek záchranného systému, kteří vytvořili podmínky pro organizaci takovéto akce.

Již teď můžeme konstatovat, že po leteckých dnech před desítkami let, patří tato akce mezi nejúspěšnější a její význam ještě více doceníme v dalších letech.

V neposlední řadě si poděkování zaslouží celý organizační výbor řízený předsedou KVV kol. O. Páleníkem a to především za kvalitně odvedenou práci v náročném přípravném období zejména kol.F.Chudého, A.Denera, J.Kováře, V.Ganzara. V průběhu memoriálů splnili kvalitně úkoly ve své oblasti kol.M.Mucha, F.Lejsek , D.Lejsková, J.Šlambor, J.Ondrejčák, manželé Kroulovi, I.Skrbková K.Virgler, V.Virglerová, Š.Remeník, M.Šmarda, manželé Křivánkovi a J.Aresta. 

Nemůžeme zapomenout na skupinu zabezpečení stravování pod vedením nrtm. Jiřího Víta, jehož kuchařský tým pracoval opravdu profesionálně. Poděkování si zaslouží i kol.Václav Bartoš a prap.Martin Vyplel za přípravu občerstvení pro hosty. Výborně zabezpečil občerstvení prováděné po celou dobu akce náš nový člen KVV kol. František Vlach.


Děkujeme statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji za finanční podporu stejně jako ostatním sponzorům.

S oprávněnou hrdostí můžeme konstatovat, že hlavní úkol letošního roku našeho Klubu výsadkových veteránů Prostějov a to organizaci XVIII. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, gen. Krzáka, plk. Černoty a XIV. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Š.Baniče i 0. ročníku Memoriálu ppor. P. Mauera jsme splnili se ctí.

Kol. Jaroslav Ondrejčák