Zájezd na hrad Bouzov a do Loštic se vydařil

 Účastnici se shromáždili před kasárnami a společně odjeli autobusem. Po příjezdu do městečka Bouzov následovala ranní kávička a rozdělení členů do dvou skupin na prohlídku hradu. Bohužel se hrad z části opravuje, tak byl zpřístupněn pouze jeden okruh. I tak byla prohlídka zajímavá a myslím, že si každý odnesl z výkladu průvodkyně i informace, které překvapily. Víte, že hrad je postaven z cihel a kamenem pouze obložen? Po prohlídce hradu bylo hodinové volno, které jsme strávili procházkou parkem a podhradím. V poledne byl zajištěn oběd v Hradní restauraci. Po obědě jsme se autobusem přesunuli do kolébky výrobny sýru zvaného tvarůžky, města Loštice. Zde proběhla prohlídka muzea s expozicemi představujícími historii Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až po současnost a postup jejich výroby. Prohlídka byla zajímavá a poučná. Zjistili jsme, že i v Prostějově za první republiky působila rodina, která tvarůžky pro loštickou firmu vyráběla. Tvarůžky vznikly již v 15. století na Hané. Prohlídka muzea končila vstupem do podnikové prodejny, kde si zájemci mohli koupit oblíbené tvarůžky, pomazánky a jiné pochoutky. Nejodvážnější ochutnali i tvarůžkovou zmrzlinu. Zájezdu se zúčastnilo 38 členů. Počasí bylo slunečné a zájezd se vydařil ke spokojenosti všech.

Opět se osvědčil průzkum míst zájezdu 2 měsíce předem, provedený kol.J. Struhárem a jeho manželkou. Včasná rezervace prohlídek objektu hradu i muzea Olomouckých tvarůžků, včetně rezervace obědu, vytvořily podmínky pro bezproblémový průběh našeho zájezdu. Osvědčilo se i vybrat kvůli vzdálenosti místo zájezdu na Moravě. Poděkování patří kol.Jozefu Struhárovi, Jaroslavě Struhárové, Ivetě Skrbkové, Jaroslavu Šlamborovi, Jaroslavu Ondrejčákovi a Vladimíru Ganzarovi, kteří se každý  svým dílem podíleli na přípravě zájezdu. Poděkování patří také velení 601. skss za poskytnutí autobusu s řidičem.      

Kol. I.Skrbková

Fotografie Jaroslava Kováře ze zájezdu můžete zhlédnout v rubrice Fotogalerie na našem webu.