Zákupy 75

 

Zákupy 75

Je tomu již 75 roků, co plk. Paleček přečetl dne 1.10.1947 rozkaz č. 01 ke vzniku pěšího praporu 71 (výsadkového), v místě zvaném Zákupy. Výbor KVV Liberec, za pomoci armády a samosprávních orgánů uspořádal při této příležitosti setkání výsadkových veteránů a veřejnosti. I náš klub přijal tuto výzvu a zorganizoval zájezd do místa konání Zákup. Za pomoci velitele 601. skss nám byl poskytnut autobus, který jsme využili nejen pro náš klub, ale i pro KVV Holešov, Olomouc a kolegy ze Slovenska. Setkání se zúčastnilo 29 členů klubu.

Po příjezdu do Zákup, byla velmi vhodně do programu vsunuta návštěva muzea, kde část expozice byla věnována 75.výročí vzniku výsadkového vojska. Sice na malém prostoru, ale s množstvím zajímavých exponátů. Překvapil nás např. dokument se jmenným seznamem účastníků kurzu „HAGANY“ (tehdy podzemní židovské vojenské organizace), který vedl kpt. Josef Černota. Poděkování patří kol. Ing. Zdeňku Rydygrovi za poskytnutý výklad k některým exponátům.

Po příjezdu na stadion v Zákupech nás překvapila velká účast veteránů, příznivců a zájemců o armádu a bezpečnostní složky. Pozornost si zasloužila i připravená výstavka na panelech, která přítomným poskytla pohled nejen na historii, ale i na současnost.

Setkání bylo zahájeno slavnostním pochodem výsadkových jednotek 601.skss, 43. vp., 102.pzpr a jednotky speciální přípravy VA Vyškov, kterým velel plk.gšt. Robert Dziak. Po provedeném pochodu následovalo přečtení prvního rozkazu ke vzniku výsadkových vojsk, jehož obsah nejen ukázal na historii, ale i na potřebu připravenosti a náplně výcviku budoucí jednotky, které jsou totožné s přípravou pro stávající armádní složky.

vyroci_4jpg

Následovalo udělení odměn a vyznamenání, které obdrželi starosta Zákup, starosta Stráže pod Ralskem a jeden z posledních příslušníků pěšího praporu 71 (výsadkového) Josef Najman.- člen KVV Liberec.   Ředitel Záchranného sboru Hlavního města Prahy MUDr. Petr Kolouch, MBA předal na zástavu 43. vp. čestnou stuhu za aktivní pomoc příslušníků útvaru při likvidaci následků Covidu 19.

 Po předání vyznamenání vystoupil předseda výsadkových veteránů genpor. Ondrej Páleník a ve svém vystoupení zdůraznil význam provedeného setkání nejen z hlediska historického, ale i současnosti. Poděkoval všem organizátorům a účastníkům za velmi zdařilé provedení.

Význam celého setkání byl podtržen vystoupením pplk v.z., Mgr. Janou Šírovou, která přednesla báseň plk. Vladimíra Mrázka.

Celý program, na kterém se organizačně podílel především kol. Jaroslav Chromek, byl ukončen pietní vzpomínkou u památníku výsadkového vojska. Zde přítomné kluby, armádní složky a ostatní účastníci položili květiny.

Kolega Chromek velmi citlivě shrnul důležitost této akce, jak pro historii, tak i současnost.

Poděkování patří i statutárnímu městu Prostějov za podporu.

Kol.F.Lejsek

P.S. Další fotografie kol. J.Kováře můžete zhlédnout  v rubrice "Fotogalerie".