Zúčastnili jsme se 29. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka – Cross Run 11 km

untitled-4069 1jpgDelegace z Klubu výsadkových veteránů Prostějov pod vedením předsedy kol. Ondreje Páleníka se v sobotu 13. května 2023 zúčastnila 29. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka v Žilině, který pořádal 5. pluk speciálního určení.

Zúčastnili jsme se zahájení memoriálu před bustou Josefa Gabčíka u kasáren 5. pluku speciálního určení v Žilině. Po zahájení následoval přesun k rodnému domu Jozefa Gabčíka do Poluvsie, kde je i památník Jozefa Gabčíka. Zde se konal pietní akt za přítomnosti velvyslance Velké Británie, vedení Ministerstva obrany a velení armády Slovenské republiky, zástupců státní správy a samosprávy a dalších hostů, kde jsme položili kytici a vzdali hold Jozefu Gabčíkovi a jeho spolubojovníkům, kteří statečně padli v boji v kryptě kostela Cyrila a Metoděje v Praze 18. června 1942.

Po pietním aktu byl velitelem pluku speciálního určení výstřelem ze samopalu vzor 58 zahájen závod Cross Run 11 km od památníku do kasáren v Žilině. Z naší delegace se běhu zúčastnili kol. Klára Rothová, kol. Jindřich Starý, Jan Kovanda, Dušan Mrkva a Igor Slávik. Závodu se účastnili přihlášení běžci z řad profesionálních vojáků a bezpečnostních sborů Slovenské republiky včetně vojáků 5. pluku speciálního určení. Naši závodníci, kteří běželi v jednom celku společně se závodníky Klubu výsadkových veteránů Slovenské republiky, předvedli úctyhodný výkon. Zbytek delegace, kol. Ondrej Páleník a Vladimír Ganzar, působili jako organizační a technické zabezpečení a Jaroslav Kovář zabezpečil fotodokumentaci celé akce.

Po skončení závodu jsme přijali pozvání na ukázky v kasárnách, kde bylo i malé občerstvení. Ráno jsme vyjížděli za ne zrovna příznivého počasí, ale na Slovensku nepršelo a občas vykouklo i sluníčko, takže účast na akci dopadla úspěšně a v odpoledních hodinách se naše delegace v pořádku vrátila do Prostějova. Na závěr předseda kol. Ondrej Páleník všem účastníkům delegace, ale především těm co se zúčastnili běhu, poděkoval za vzornou reprezentaci Klubu výsadkových veteránů Prostějov.

Kol.Vladimír Ganzar

Fotodokumentace Jaroslava Kováře z této akce je ke zhlédnutí v rubrice „Fotogalerie“na našem webu.