ZBROJÁRSKY  VEĽTRH   I D E T  BRNO  a  DOLNÍ  VILÉMOVICE  24.- 25.05.2023

Od myšlienky pred približne tromi rokmi, až po tohtoročný máj sa zdá byť dlho, ale to by nás nesmeli medzi tým dva roky trápiť tí s covidom, kým sme sa mohli poďakovať.

Štábnemu praporčíkovi v. v. Jaroslavovi Forštovi, predsedovi Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše, Brno a jeho kolegom z klubu,plk. v. v. Ing. Jiřímu Bendákovi,CSc., čat. v. v. Josefovi Gallovi, kpt. v. v. Vítězslavovi Kramářovi, ako aj kpt. v. v. Ing. Petrovi Dvořáčkovi a npor. v. v. Jaroslavovi Morkusovi, s ktorými od roku 2015 dokázal zabezpečiť na zbrojárskom veľtrhu IDET v Brne, expozíciu oboznamujúcu tamojšiu odbornú verejnosť s minulosťou  našich výsadkových vojsk a o našej súčasnej činnosti v kluboch výsadkových veteránov Českej a Slovenskej republiky. Radi sme sa pozdravili aj s našim priateľom z Červených baretov Prostějov, kpt. v. z. Mgr. Michalom Muchom.  Kolegovia z KVV Brno dokázali zabezpečiť časť expozície aj pre kolegov zo Svazu letců Brno, ktorých viedol ich predseda, Jan Janíček.

Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica, spoločne so svojimi kolegami z Miestneho KVV SR Zlaté Moravce, na základe rozhodnutia nášho výboru, s vedomím prezídia a súhlasom prezidenta KVV SR, uskutočnil dve stretnutia v dňoch 24.-25.05.2023. Jedno v Brne a druhé, po dohode s tamojším starostom, v obci Dolní Vilémovice,  v kraji Vysočina.

V Brne sme 24.05.2023 odovzdali, okrem ústnych pozdravov a poďakovaní našim kolegom z KVV J. Kubiše Brno, aj ocenenia udelené Klubom vojenských výsadkárov Slovenskej republiky členom klubu, ktorí sú prakticky v stálej zostave pre zabezpečovanie expozície KVV na veľtrhu IDET.

Za osobitné a mimoriadne zásluhy pre rozvoj, propagáciu, podporu a šírenie tradícií výsadkového vojska, parašutizmu a aktivít Klubov vojenských výsadkových veteránov Českej a Slovenskej republiky doma, aj v zahraničí,

odovzdal viceprezident KVV SR, mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider,

št. prap. v. v. Jaroslavovi Forštovi  pamätnú medailu Jozefa Gabčíka  I. stupňa,

plk. v. v. Ing. Jiřímu Bendákovi, CSc. pamätnú medailu Jozefa Gabčíka II. stupňa,

kpt. v. v. Vítězslavovi Kramářovi pamätnú medailu Jozefa Gabčíka II. stupňa,

čat. v. v. Josefovi Gallovi pamätnú medailu Jozefa Gabčíka II. stupňa.

Po upresňujúcich telefonátoch so starostom obce Dolní Vilémovice, pánom Miroslavom Sedlákom, sme ešte 25.05.2023 popoludní navštívili rodnú obec a rodný dom plk. in memoriam Jana Kubiša.

Pri tejto príležitosti sme odovzdali, do rúk pána starostu Miroslava Sedláka, pre obec  a rodný dom Jana Kubiša, ktorý je jeho múzeom, v mene Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky,

Za uchovávanie pamiatky hrdinu operácie Anthropoid, plk. in memoriam Jana Kubiša, spolubojovníka Jozefa Gabčíka, ktorí s ďalšími výsadkármi obetovali svoje životy v boji proti fašizmu, za slobodné Československo 18.júna 1942 a pri príležitosti 110. výročia narodenia Jana Kubiša. (nar. 24.06.1913)

                                                            KRÍŽ CTI JOZEFA GABČÍKA.

Na priestranstve pred múzeom sme, za Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky, položili k pamätníku Jana Kubiša veniec.

V muzeu Jana Kubiša nás sprevádzali starosta obce a správkyňa domu, pani Fňukalová. Po prehliadke nás prijal pán starosta aj na obecnom úrade, kde je tiež samostatná expozícia osudov obce a jej obyvateľov z čias Protektoru v období II. svetovej vojny.

Rodný dom Jana Kubiša získala do svojho vlastníctva obec v roku 2009, kedy bola starostkou obce pani Jitka Boučková, ktorá dala zrekonštruovať dom vďaka zorganizovaniu  verejných zbierok, do ktorých  sme prispievali aj my, členovia KVV SR. (na priloženej fotografii preberá pani starostka Boučková ocenenie za svoju prácu na stretnutí KVV SR a KVV ČR v Žiline 12.07.2012)

Za aktívnu účasť na veľtrhu IDET v Brne a v obci Dolní Vilémovice,  kde sme splnili svoju povinnosť a prejavili úctu priateľom, ďakujem pani Evke Dolníkovej, kpt. v. v. Ing. Vladimírovi Kavickému, voj. v. v. Pavlovi Strapkovi, slob. v. v. Jozefovi Bencelovi, slob. v. v. Dominikovi Valkovičovi, plk. v. v. Mgr. Františkovi Lackovi a nrtm. v. v. Štefanovi Bariakovi.                                                                                    Z pôvodne niekoľkých jednotlivcov sa naša účasť zmenila, vďaka pomoci kolegov Dolníkovcov a ústretovosti kolegu Foršta, na dôstojnú osem člennú delegáciu KVV SR.                      Zvlášť si dovoľujem poďakovať za starostlivosť  priateľovi z Dalešic, pánovi Otakarovi Bílkovi.

S úctou

Mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider