Zprávy ze střelecké sekce KVV Prostějov

Naposled jsme zasílali do Zpravodaje zprávu o našich aktivitách v červenci 2022, kde jsme zprávu ukončovali naší účastí na střeleckém dvojboji v Holešově.

Čas neúprosně letí a tak zde máme další zprávy o kláních, která jsme v měsíci srpnu absolvovali. Tento měsíc byl naplněn čtyřmi soutěžemi, kterých jsme se zúčastnili. I když ta poslední byla na přelomu srpen a září, počítáme ji do srpna.

A nyní k jednotlivým soutěžím.

První soutěž probíhala 13.8.2022 v Poštorné. Byl to IV. Ročník Memoriálu pplk. Dr. Drahomíra Hausnera, započítaný do soutěže Mezinárodní střelecké ligy, pořádané Komunitním centrem pro válečné veterány a spolupráci Čs. Legionář-SPIA Czech,z.s. Soutěže se zúčastnilo celkem šest členů KVV Prostějov, kteří byli rozděleni do dvou družstev. Obě družstva reprezentovala KVV Prostějov velmi úspěšně. Družstvo KVV Prostějov 1 ve složení Ivo Lorenc, Pavel Vašek a Milan Vašek obsadilo v celkovém hodnocení třetí místo a družstvo KVV Prostějov 2, ve složení Marčík Petr, Sedláček Petr a Lánská Eva obsadili místo čtvrté. Co se týče jednotlivců, tak Pavel Vašek obsadil v mužích třetí místo a Lánská Eva skončila v ženách na místě čtvrtém.

Po čtrnáctidenní pauze, plné příprav a tréninků jsme se zaměřili na pro nás nejdůležitější klání, která začala soutěží dne 26.8.2022, kdy se konal I. Ročník Memoriálu generála Jaroslava Klemeše a 75.výročí výsadkových jednotek v Chrudimi. Tohoto klání se zúčastnilo pět členů KVV Prostějov, jelikož nás bylo pouze pět, mohli jsme postavit jen jedno čisté družstvo ve složení Vašek Milan, Ivo Lorenc a Marčík Petr. Ke zbývajícím našim účastnicím byl přiřazen .člen KVV Chrudim, čímž vzniklo družstvo smíšené, ve složení Rejkubová Miluše, Lánská Eva a zástupce Chrudimi Michal Klimeš. Závod byl prezentován jako závod tříčlenných družstev a jednotlivců v daných kategoriích. 

 V soutěži družstev bezkonkurenčně vyhrálo družstvo KVV Prostějov 1. Smíšené družstvo Prostějova a Chrudimi obsadilo místo druhé. V jednotlivých soutěžích byli naši kluci velmi úspěšní. Hlavně ve střeleckých disciplínách: střelba z pistole: Vašek Milan 1.místo, střelba z luku: 2. místo Vašek Milan, střelba z AP bren: 2. místo Vašek Milan, střelba z kuše: 3.místo Ivo Lorenc, střelba ze vzduchovky: 1.místo Marčík Petr a 3.místo Ivo Lorenc. Nebodovali jsme pouze v hodu granátem na cíl a okop.

Od 31.8. do 2.9.2022 probíhal pro nás nejdůležitější závod a to byl XVIII. Ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče. 

Naše KVV postavilo celkem čtyři družstva v těchto složeních: 

KVV PV 1: Vašek Milan, Lorenc Ivo, Melichárek František

KVV PV 2: Spáčil Jaromír, Lánská Eva, Dvořák František

KVV PV 3: Dvořák Vladimír, Štěpán Dušan, Rejkubová Miluše

KVV 4: Ganzar Vladimír, Vlach František, Krenželok Bohdan

Všichni naši závodníci dali do soutěže vše, což bylo vidět na výsledcích.

První místo obsadilo družstvo KVV 1, a tím obhájilo putovní poháry z loňského roku. Na druhém místě se umístilo družstvo KVV 3 a třetí místo obsadilo KVV 2. 

Družstvo KVV 4 se umístilo na místě patnáctém. Největší radost je z obhájení pohárů pro letošní rok a poháry budou i letos zdobit klubovnu KVV Prostějov.

Poslední v řadě srpnových soutěží (i když tato byla 3.9.2022, ale v tomto týdnu se lomily měsíce srpen a září), byla pro nás velmi důležitá, protože to byl I. ročník Memoriálu por. Mgr. Stanislava Lánského o putovní pohár prezidenta SPIA-Czech, který pořádalo komunitní centrum pro válečné veterány a Čs.legionář – SPIA Czech,z.s. v rámci VIII. Ročníku Mezinárodní střelecké ligy. 

Akce se konala ve velmi krásném prostředí Sportovně střeleckého areálu v Jívové u Olomouce. Závody měly trochu odlišná pravidla. Byla pouze dvoučlenná družstva, a to muž a žena, a o cenu absolutního vítěze klání. Pro reprezentaci KVV Prostějov jsme postavili tato družstva: 

KVV Prostějov 1- Vašek Milan + Rejkubová Miluše, 

KVV Prostějov 2- Sedláček Petr + Sedláčková Kateřina. 

Další dvě družstva s označením KVV Prostějov byla sestavena ze člena KVV Prostějov + přidělená partnerka. V soutěži družstev obsadilo družstvo KVV Prostějov 2 sedmé místo a na druhém místě se umístilo družstvo KVV Prostějov 1.

V soutěži družstev vyhrálo smíšené družstvo Čs.legionář v obsazení Petr Cvejn + Eva Lánská. Toto družstvo získalo i putovní pohár.

V soutěži o celkového vítěze tohoto klání se stal kolega Milan Vašek, který obdržel zlatou medaili Mezinárodní asociace sdružení veteránů v programu „Sport na podporu míru“. Celkově byla letní sezona střelců našeho klubu velmi úspěšná. 

Kol.Miluše Rejkubová