Kalendář akcí 2022


Plán hlavních akcí KVV na rok 2022, schválený Výborem KVV na 19. VS KVV dne 25. listopadu 2021