Žáci základních škol soutěžili na voj. střelnici Hamry v 2. ročníku Memoriálu ppor. Pavla MaueraPavel Mauer byl příslušníkem 601. skupiny speciálních sil, který dne 22. května 2003 podlehl těžkým zraněním při plnění bojových úkolů v rámci zahraniční mise v Iráku. V té době mu bylo dvacet pět let. Událost se těšila vysoké pozornosti, přičemž patronát nad závodem převzal prezident České republiky, Petr Pavel, jehož zastupoval vedoucí prezidentské kanceláře generálmajor Radek Hasala, který závod zahájil za přítomnosti velitele informačních a kybernetických sil AČR brigádního generála Radka Haratka a velitelů útvarů posádky Prostějov. Předseda klubu výsadkových veteránů generálporučík v záloze Ondrej Páleník v zahajovací řeči vysvětlil původ názvu Memoriálu, poděkoval velitelům v posádce Prostějov za neustálou podporu výsadkového hnutí a popřál soutěžícím dětem hodně sportovního štěstí.
V rámci závodu soutěžilo celkem dvacet osm tříčlenných družstev v šesti soutěžních disciplínách. Mezi disciplíny patřila střelba ze vzduchové pistole, kvíz z historie výsadkových jednotek a základy topografie, zdravotní příprava a poskytnutí první pomoci, střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl a střelba z airsoftové zbraně.

IMG_5790jpeg

Kromě samotné soutěže byl pro účastníky a návštěvníky memoriálu připraven doprovodný program na pěti pracovištích, kde vojáci předváděli různé dovednosti a techniky. Mezi tyto programy patřilo poskytování první pomoci, ukázky hledání min, maskování, jízda v bojových vozidlech, ukázka materiálu a výzbroje příslušníků Vojenské policie včetně pyrotechnického robota a ukázka průzkumných dronů.


IMG_5345JPGPo skončení závodu unavení, ale na pohled spokojení a šťastní soutěžící, doplnili síly dobrým obědem. Všichni během dne předvedli výborné výkony a ukázali, že jim branné disciplíny nejsou cizí. Nejlepší připravenost pak předvedla družstva, která se umístila na prvních třech místech. Zvítězilo družstvo
ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 6 (vedoucí družstva Antonín Zapletal), na druhém místě se umístilo družstvo ze ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 (vedoucí družstva Šimon Pokorný) a na třetím místě se umístilo družstvo ze ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 53 (vedoucí družstva David Smékal).
IMG_5789jpeg


Byla to soutěž, která spojila památku a tradice se soutěživou atmosférou a přínosem pro účastníky v podobě nových dovedností a zážitků spojených s vojenským prostředím. Tato událost měla vliv na propojení mladé generace s výsadkovými veterány i vojáky v aktivní službě a posílila povědomí o historii a také významu ozbrojených sil České republiky.
Veliké poděkování patří pořadatelům z řad Klubu výsadkových veteránů Prostějov, Odboru péče o válečné veterány a hroby MO, vojákům prostějovské posádky, Vojenské policie Olomouc, Centra podpory speciálních sil Olomouc, 7. polní nemocnice a všem dalším dobrovolníkům, kteří se na bezchybném průběhu závodu podíleli. Děkujeme i Statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji za finanční podporu stejně jako našim sponzorům. A poděkování i do nebes za nádherné horké letní počasí, které orámovalo celý soutěžní den. Výsledky obou memoriálů lze nalézt na webových stránkách http://www.kvvprostejov.cz/ .


Vladimír Ganzar