Historie a současnost

Náš klub má v roce 2022 již 31 let úspěšné práce za sebou. Naše členská základna je nejpočetnější ze všech klubů výsadkových veteránů v ČR. Ke dni 7.5.2022 máme 215 členů v Prostějově i mimo Prostějov. Někteří z našich členů mají i dvojí členství, jedno u nás a druhé ve svém regionálním klubu, ale z patriotizmu k prostějovské posádce, kde strávili svoje mladá léta, se hlásí k nám a podporují nás i svými členskými příspěvky. Jsme rádi, že můžeme mezi námi přivítat jako nové členy i bývalé vojáky základní služby – výsadkáře. Přihláška do KVV ke stažení zde.

Co je cílem našich stránek?

 • Podrobně zdokumentovat bohatou a všestrannou činnost KVV Prostějov.
 • Informovat členy klubu, bývalé výsadkáře a naše další příznivce o společenském, kulturním a sportovním vyžití členů KVV a jejich rodinných příslušníků.
 • Přispívat k upevňování sounáležitosti bývalých a stávajících výsadkářů, rozvíjet přátelství a spolupráci s ostatními kluby výsadkových veteránů České a Slovenské republiky.

Na našich webových stránkách uveřejňujeme nejen informace nebo obrazový materiál z činnosti našeho klubu, ale i dalších regionálních klubů výsadkových veteránů ČR a SR.


Podnětem vzniku organizované formy veteránského hnutí výsadkářů byla Směrnice náměstka MO ČSFR pro práci s vojenskými důchodci a má svůj reálný počátek 27. října 1990, kdy se uskutečnilo setkání 39 výsadkových důchodců v Prostějově, kteří se usnesli založit Klub výsadkových veteránů jako nepolitickou organizaci. Klub výsadkových veteránů při VÚ 8280 vznikl jako první klub a postupně se stává centrálním a koordinujícím celkem pro další vznikající samostatné či místní kluby a skupiny výsadkových veteránů po celé České republice i inspirací pro vznik KVV v SR.

Od počátku svého vzniku KVV zaměřil činnost především na tyto úkoly

  • upevňovat vzájemné kamarádství, přátelství a spolupráci výsadkových veteránů,
  • vyhledávat a navazovat kontakty s bývalými příslušníky výsadkových jednotek,
  • shromažďovat písemné a dokumentační materiály z historie a tradic výsadkového vojska,
  • informovat o současné činnosti výsadkových jednotek AČR, o činnosti jednotlivých klubů a skupin KVV v České republice i Slovenské republice,
  • obohacovat společenské, kulturní a sportovní vyžití členů KVV a jejich rodinných příslušníků.

  Celkový pohled na naši historii dává sborník „30 let Klubu výsadkových veteránů Prostějov“ vydaný v roce 2020, který máte možnost zhlédnout v plném rozsahu zde.