30. výročí založení KVV SR (24. – 25. 5. 2024 Žilina)

Další významnou akcí našeho klubu v letošním roce byla účast na oslavách 30. výročí vzniku Klubu vojenských výsadkárov SR v Žilině dne 24. – 25. 5. 2024.

Záštitu nad setkáním slovenských a českých výsadkářů převzal primátor města Žilina Peter Fabiáne. Oslavy připravil Klub vojenských výsadkářů SR ve spolupráci s městem Žilinou,

s Ozbrojenými silami SR a Ministerstvem obrany SR.

S pomocí 601. skss se podařilo uspořádat zájezd na toto setkání, kterého se zúčastnilo
9 kolegyň a kolegů z našeho klubu. Mimo nás jsme poskytli přepravu i klubům z Holešova, Zlína, Brna, Jindřichova Hradce a Prahy.

Cesta byla příjemná a rychle uběhla. Po příjezdu jsme se rychle ubytovali v hotelu Slovakia, kde proběhla registrace účastníků oslav. Po registraci jsme spěchali na Hlinkovo náměstí, kde probíhal 28. ročník staroměstských slavností města Žiliny.

Zde jsme si za vydatného deště poslechli nádherné tóny Vojenské hudby Bánské Bystrice
a cimbálovky Jánošík. V úvodu koncertu vystoupil prezident KVV SR Ladislav Hreha
a Vladimír Schneider, kteří připomněli historii vzniku KVV SR, který byl založen před 30 lety v roce 1994 právě v Žilině.

Poté jsme se odebrali na radnici, kde proběhlo předávání významných ocenění u příležitosti oslav 30. výročí vzniku KVV SR.

Po slavnostním přinesení státní zástavy nám byli představeni tajemnicí a mluvčí KVV SR Mgr. Soňou Vanovčanovou: primátor města Žiliny Peter Fiabáne, prezident Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky Ladislav Hreha, v zastoupení státního tajemníka ministerstva obrany SR generální ředitel personálních a sociálních činností MO SR Martin Rímeš a v zastoupení náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil SR brigádní generál Slavomír Verčimák, náčelník štábu strategického plánování Generálního štábu Ozbrojených sil SR. Po zaznění státní hymny Slovenské republiky přivítala Mgr. Soňa Vanovčanová další významné osobnosti a předsedy KVV ČR, včetně předsedy KVV Prostějov genpor. Ondreje Páleníka.

Následně proběhl projev prezidenta KVV SR Ladislava Hrehy, který v krátkosti představil činnost KVV SR za uplynulých 30 let. Poté následoval projev primátora města Žiliny Petra Fabiáneho. Dále vystoupil se svým proslovem generálný riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva obrany SR pán Martin Rímeš. Z rukou těchto osobností převzal prezident KVV SR Ladislav Hreha pamětní plaketu a certifikát.

Vzápětí byl proveden akt předání vyznamenání a ocenění při příležitosti 30. výročí založení KVV SR.

Pamětní medaili ministra obrany SR k 30. výročí vzniku ozbrojených sil SR přijali:

1.     plk. v. v. Ing. František STAVNÝ

2.     plk. v. v. Ing. Jozef TUČEK, CSc.

3.     pplk. v. v. Ing. Michal MILAS

4.     mjr. v. v. Mgr. Vladimír SCHNEIDER

 

Dále byla předána Klubová vyznamenání KVV SR za dlouhodobou aktívní činnost, propagaci, podporu výsadkových tradic a šíření dobrého jména KVV SR:

- MEDAILA JOZEFA GABČÍKA III., II. a I. STUPŇA

 

Následovalo udělování děkovných listů a pamětních plaket prezidentem KVV SR při příležitosti 30. výročí založení KVV SR za spolupráci s KVV SR a za podporu klubových aktivit, kterou obdržel i náš klub.

Předseda KVV Prostějov genpor. Ondrej Páleník předal ocenění od KVV Prostějov prezidentovi KVV SR Lacovi Hrehovi a primátorovi města Žiliny Peteru Fabiánemu.

 

Oficiální část slavnostního shromáždění byla zakončena odnesením státní zástavy SR a následně proběhla krátká recepce uspořádaná primátorem města Žilina.

Po recepci jsme se přesunuli na nádvoří žilinského 5. pšu, kde jsme uctili památku novodobých veteránů položením kytice k Památníku vojákům Sil pro speciální operace, navštívili Síň slávy a pořídili jsme zde společnou fotografii. Poté jsme se odebrali do hotelu Slovakia, kde na nás čekala výtečná večeře a následně zábava s hudbou a tancem, která se protáhla do pozdních nočních hodin.

 

V sobotu ráno jsme odjeli na provedení pietního aktu u památníku Jozefa Gabčíka v jeho rodné vesnici Poluvsí. 30. ročník běžeckého Memoriálu J. Gabčíka odstartoval výstřel ze samopalu v 10:15 hodin a my jsme se přesunuli zpět do prostoru kasáren 5. pšu, kde jsme si pochutnali na vojenském guláši a po něm jsme již odjeli s mnoha krásnými zážitky domů.

 IMG-20240528-WA0003jpg

Poděkování za organizační zajištění, stravování, ubytování a péči patří kolegům z KVV SR. Především kolegům Lacovi Hrehovi, Vladimíru Schneiderovi, Soňe Vanovčanové a řadě dalších. Jen ten, kdo podobné akce organizuje, je schopen odpovědně posoudit potřebné úsilí
a pracovní nasazení.

Velice děkujeme kamarádi!


Také děkujeme veliteli 601. skss za poskytnutí autobusu a jeho řidiči za bezpečnou jízdu.

Více na: www.vysadkari.sk

 

Foto: kol. Michal Mucha: https://eu.zonerama.com/MichalMucha/Album/11505095#check-duplicates

kol. Aleš Dener

25. května 2024