Bilance střelecké skupiny KVV Prostějov za 1.pololetí 2024

Na těchto soutěžích se hlavně účastníme závodů MAO Malá odstřelovačka a pistolových závodů
24. 4. 2024 se zúčastnili Ivo Lorenc a Milan Vašek závodu ve střelbě z UPu na 100-200-300 m v Olomouckých Lazcích, kde I. Lorenc obsadil v kategorii A1 4. místo a M. Vašek místo 6.

Další závod, kterého jsme se zúčastnili, byl 4. 5. 2024 v Napajedlech. Byla to střelba z velkorážné pistole na přesnost a rychlost. Zde byla také možnost „vystřílet si výkonnostní třídu“, Ivo Lorenc skončil s 295,41 body na místě 12. a získal druhou výkonnostní třídu na terč VT135P, třetí výkonnostní třídu na terč VT77P. Milan Vašek s 278,48 body obsadil místo 17. a získal třídu první na terč VT135P a třídu druhou na terč VT77P. Petr Marčík na 24. místě s bodovým ohodnocením 245,87 získal třídu třetí na terč VT135P. Miluše Rejkubová skončila na 24. místě s bodovým hodnocením 229,32 a získala třetí výkonnostní třídu na VT135P.

1. 5. 2024 jsme se zúčastnili závodu sportovní malorážky, tak zvaného MAO v Holešově, kde Ivo Lorenc obsadil 13. místo, M. Rejkubová 16. a M. Vašek 17. místo.

Další ze závodů, kterých jsme se zúčastnili, byl „Kvalifikační závod KVZ v mířené střelbě z velkorážní pistole“. Zde I. Lorenc skončil na místě 15. a M. Rejkubová na místě 20.

21. 5. 2024 se M. Vašek, M. Rejkubová a hostující E. Křížek z Prahy, jakožto družstvo KVV Prostějov, zúčastnili Memoriálu ppor. Petra Šimonky – XVI. ročník v Semilech. Zde jsme jako družstvo obsadili 15. místo. V jednotlivcích obsadila M. Rejkubová 3. místo v kategorii žen.

Ve dnech 7. 6. až 9. 6. 2024 jsme se zúčastnili mezinárodních střeleckých závodů ve Vídni. Byl to náš debut na této soutěži, který se nám velmi podařil. I. Lorenc v celkové soutěži jednotlivců obsadil 3. místo, naše první družstvo ve složení M. Vašek, I. Lorenc a M. Řehořová skončilo v soutěži družstev na 3. místě. Družstvo II. ve složení F. Melichárek, D. Štepán a P. Marčík obsadili místo 14. M. Rejkubová byla přiřazena do družstva pořadatelů, se kterými obsadila místo 5. V jednotlivých disciplínách: hod granátem M. Vašek a I. Lorenc 1. místo, M. Řehořová 2. místo ve střelbě z kuše, pistole Milan Vašek 3.místo. Družstvo II. obsadilo místo 14. Podrobnější zprávu o průběhu celé akce v Rakousku již sepsal Ivo Lorenc a byla publikována na našich webových stránkách i v tomto čísle Zpravodaje.

M.Rejkubová