Informace ze dne 31.3.2023

V rubrice "Kalendář akcí" jsou upraveny termíny Memoriálu ZVV... a vynálezce padáku... a 1. ročníku Memoriálu ppor. Pavla Mauera.


V rubrice "Zpravodaj" je editováno 90.číslo tohoto periodika, které je svým obsahem orientováno na výroční jednání KVV ČR a SR. Z důvodu nemoci kol.F.Lejska toto číslo připravili kol.J.Ondrejčák a kol.I.Skrbková.


Pozvánka na divadelní představení v měsíci květnu.


Pozvnka do divadlajpg