Kolega V.Ganzar slaví významné jubileum

 Vladimír si totiž připomenul svých  hezkých, kulatých 60 let. Přátelského posezení se zúčastnili členové výboru KVV kol.F.Chudý, J.Ondrejčák, J.Struhár, A.Dener a I.Skrbková a další pozvaní hosté, bývalý primátor statutárního města Prostějova, člen našeho KVV Mirek Pišťák a další přátelé. Po předání věcného daru našemu oslavenci jsme si příhodně na jeho zdraví připili velice dobrou slivovicí. Totiž naše posezení se konalo v bývalé pálenici p.Kleinera v Žešově. Jak to mezi přáteli bývá, pokračovali jsme v družné zábavě v příjemném a hezkém prostředí této moderní pálenice.

Kol.J.Ondrejčák 

P.S.  Pro případné zájemce o využití služeb pěstitelské pálenice OLD DISTILLERY, Žešov 132 uvádíme kontakty: telefon +420 704 151 015,

WWW.OLDDISTILLERY.cz