KVVV Praha slaví 30 let své bohaté činnosti

Vážené kolegyňky, vážení kolegové,
dovoluji si připomenout, že dnes slaví náš Klub 30. narozeniny. Tímto bych Vám všem rád poděkoval za Vaši dosavadní činnost a přízeň vedenou ve prospěch Klubu a popřál nám všem pevné zdraví. Věřím, že díky naší společné činnosti a úsilí oslaví náš Klub spoustu dalších narozenin a úspěchů.
Pro dnešní den jsme si připravili nové číslo Padáčku, které zasíláme v příloze. Číslo 43 je rozšířené a má mimořádně 24 stran. Starší čísla naleznete opět na našich webových stránkách: https://www.kvvvpraha.cz/padacek/
Dále jsme připravili propagační video našeho Klubu, které naleznete na portálu YOU TUBE, přímo na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=yAfQILkaPjI&t=180s
Video si pustíme i v sobotu na naší Slavnostní členské schůzi.

Za výbor KVVV Praha, s úctou, Milan Krejza.


001jpg

30. výročí založení KVVV Praha - České novinky (ceske-novinky.cz)