Mezinárodní den žen

Představoval významnou událost, která zdůraznila uznání a respekt vůči ženám v rámci komunity výsadkových veteránů. Cílem bylo nejen ocenit ženy za jejich přínos, ale také posílit vazby a soudržnost mezi členy klubu a podpořit hodnoty jako je rovnost, uznání a vzájemná podpora.

Večírek zahájil místopředseda klubu kol. Vladimír Ganzar, který připomněl historii Mezinárodního dne žen, pronesl přípitek a pak spolu s kol. Chudým a Struhárem předal karafiát každé z přítomných žen. Večírek k Mezinárodnímu dni žen tak představoval příležitost k oslavě, vzájemnému povzbuzení a uznání významné role žen v historii a současnosti Klubu výsadkových veteránů. Po večeři pokračovalo setkání volnou zábavou, vzájemnými diskuzemi a hlavně tancem za doprovodu osvědčeného hudebníka Karla Weissera z Hanušovic. V pohodové atmosféře rychle uplynul celý večer za přítomnosti 52 účastníků, o čemž se můžete přesvědčit na souboru fotografií kol. Michala Muchy.

 https://eu.zonerama.com/MichalMucha/Album/11174891#check-duplicates

Kol. V. Ganzar